Archeologische vondsten Tiel brengen oudste bewoningsgeschiedenis in beeld

15 maart 2013

Arno Verhoeven, als archeoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, werpt met zijn recent uitgebrachte boek 'Tiel rond 1000. Analyse van vier opgravingen in de Tielse binnenstad' meer licht op de geschiedenis van Tiel van de 10e tot de 12e eeuw.

Archeologische vondsten Tiel brengen oudste bewoningsgeschiedenis in beeld - scherf

Tiel is één van de oudste steden van Nederland, met een geschiedenis die teruggaat tot rond 900. Over de oudste bewoningsgeschiedenis is vooral veel bekend geworden door archeologische opgravingen in de binnenstad.

In de twintigste eeuw is veel archeologisch onderzoek uitgevoerd, maar vaak ontbraken de middelen om de opgravingen te analyseren. Dankzij de NWO-financiering vanuit het Odyssee-programma kon dit alsnog worden gedaan. In dit boek worden de analyses gepubliceerd van vier van deze onderzoeken uit de twintigste eeuw. Het gaat om de opgravingen aan de Koninginneweg, de Achterweg, de Tol-Noord en de Agnietenhof. De Universiteit van Amsterdam werkte voor dit project samen met onderzoeksbureau De Brug en met de gemeente Tiel.

Archeologische vondsten Tiel brengen oudste bewoningsgeschiedenis in beeld - opgraving

Meer informatie op YouTube


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Culturele dynamiek (2007-2010)