Vier toekenningen Graduate school uitgangsmaterialen

11 december 2013

Binnen het programma Graduate school uitgangsmaterialen kunnen excellente masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel indienen voor promotieonderzoek. Het programma valt onder de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, die in de toekomst een grote behoefte verwacht aan gepromoveerde onderzoekers op dit terrein.

Deze call van het programma Graduate school uitgangsmaterialen sloot qua timing aan op het mastertraject van de onderzoeksschool Experimental Plant Sciences (EPS). De call stond echter ook open voor studenten die het EPS-masterprogramma niet hebben doorlopen.

De beoordelingscommissie heeft 16 aanvragen beoordeeld, waarna het gebiedsbestuur vier projectaanvragen heeft gehonoreerd. De masterstudenten schreven zelf de aanvraag; de aanvraag werd vervolgens ingediend door de (co) promotor (naam tussen haakjes). Het budget van deze ronde bedroeg 1 miljoen euro. Brancheorganisatie Plantum heeft 75.000 bijgedragen aan deze call. In 2014 en 2015 zullen nog 2 calls binnen dit programma volgen.

Maritza van Dop (prof.dr. D. Weijers), WUR
Shouting from the corner: directing cell polarity and oriented division
Net als mensen groeien planten uit van een bevruchte eicel tot een ingewikkeld organisme met miljoenen cellen. Om de organen van de plant te vormen, is controle over de richting waarin cellen delen belangrijk. Cellen moeten weten waar boven, onder, links en rechts is, zodat zij de goede richting op delen. Pasgeleden zijn in Arabidopsis thaliana (zandraket) eiwitten gevonden die in de hoek van de cel gaan zitten en vandaar de richting van celdeling regelen. Ik ga bestuderen wat die eiwitten precies doen, hoe zij de hoek van de cel vinden en hoe soortgelijke eiwitten zich in andere planten gedragen.

Lennard van der Woude (prof.dr.J.C.M. Smeekens), UU
Unraveling the molecular mechanisms underlying high ambient temperature acclimation in plants using the novel growth regulator Heatin
Klimaatopwarming leidt tot significante verliezen in gewas opbrengst. Planten kunnen hun groei en ontwikkeling echter aanpassen aan hoge temperatuur om de schadelijke effecten te beperken. De moleculaire mechanismes die daaraan ten grondslag liggen zijn nog onbekend. Recent is een nieuwe chemische stof gevonden, Heatin, die de aanpassing van planten aan hoge temperatuur stimuleert. Dit project gebruikt Heatin om de mechanismes te ontrafelen waarmee gewassen zich aanpassen aan hoge temperatuur. Dit is van belang voor de ontwikkeling van robuuste gewassen die bestand zijn tegen klimaatopwarming.

Elysa Overdijk (prof.dr.ir. F.P.M. Govers), WUR
The plant exocyst as an expeller of pathogens
Jaarlijks zorgen plantenziekten voor grote oogstverliezen in de landbouw. Een voorbeeld is de aardappelziekte, die verantwoordelijk was voor de Ierse hongersnood in de negentiende eeuw en nog steeds moeilijk te bestrijden is. Een mogelijke oplossing is verbetering van de natuurlijke afweer van planten. Dit vereist inzicht in hoe planten zich beschermen tegen ziekteverwekkers en hoe de ziekteverwekker een plant ziek maakt. Dit project onderzoekt de rol van een eiwit complex, de exocyst, bij het uitscheiden van stoffen die de ziekteverwekker kunnen tegenhouden.

Savani Silva (dr. M.C.G. Proveniers), UU
The nuts and bolts of stem elongation: Unravelling the roles of ATH1, PNY and PNF during bolting of Arabidopsis
Dankzij millennia aan plantenveredeling beschikken wij vandaag over hoog-productieve voedingsgewassen. Doordat het beschikbare landbouwareaal in de toekomst afneemt en de wereldbevolking blijft groeien, moet de opbrengstcapaciteit de komende jaren fors omhoog. In rozet- en knolgewassen gaat een groot deel van de oogst verloren door vervroegd doorschieten. Onbekend is hoe deze overgang gereguleerd wordt. Wij gaan de regulatie van doorschieten onderzoeken in de modelplant Arabidopsis door de transcriptiefactoren ATH1, PNY en PNF te bestuderen, die essentieel zijn bij dit proces.

 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen

Programma

Speerpunt

Thema: Agro, food en tuinbouw (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)