Negen Rubicon toekenningen in aard- en levenswetenschappen

2 juli 2013

Negen onderzoekers gaan onderzoekservaring in het buitenland opdoen.

Het Rubicon programma stelt recent gepromoveerde onderzoekers in staat om ervaring op te doen aan een buitenlands topinstituut.

Kwetsbare of onverstoorbare gemeenschappen? Waarom sommige ecosystemen door invasies overrompeld worden en andere niet
Dr. M.J.J. (Maarten) Schrama (m), RUG -> University of Manchester, Faculty of Life Sciences, (GB), 24 maanden
Menselijke verstoring van ecosystemen zorgt voor een toename van invasieve soorten, vaak met ingrijpende, negatieve gevolgen. In dit onderzoek willen we, middels het uitvoeren van een slim veldexperiment, uitvinden waarom sommige ecosystemen hier veel gevoeliger voor zijn dan andere.

Gaat asymmetrie bij celdeling verloren gedurende veroudering?
Dr. A.C. (Anne) Meinema (m), RUG –> ETH Zürich, Institute of Biochemistry (CH), 24 maanden
Wanneer een bepaalde cel (bijvoorbeeld een stamcel) deelt, zorgt een onbekende barrière voor asymmetrie tussen beide cellen; één cel veroudert terwijl de andere jong blijft. In dit project wordt in gist onderzocht hoe veroudering het functioneren van de barrière beïnvloedt en wat de moleculaire basis is.

Chronische darmontsteking door verkeerd gevouwen eiwitten
Dr. J. (Joep) Grootjans (m), UM -> Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston (US), 24 maanden
Verkeerd gevouwen eiwitten in darmcellen leiden tot chronische ontsteking van de darm. De onderzoekers bestuderen de relatie tussen verkeerde eiwitverwerking en de aangeboren afweer van de darm, om zo nieuwe behandelingen voor chronische darmontsteking te ontdekken.

Antigeen-internalisatie door B-cellen
Drs. R. (Robbert) Hoogeboom (m), UvA -> National Institute for Medical Research (GB), 24 maanden
Het internaliseren van antigenen door B-cellen is een belangrijk proces in de specifieke immuunreactie. De onderzoekers gaan dit proces systematisch bestuderen door een voor een genen uit te schakelen en vervolgens met de microscoop te bekijken hoe dit de antigeen-internalisatie door B-cellen beïnvloedt.

Sociaal gedrag onder de schijnwerpers
Dr. R. (Romy) Wichmann (v), RUG -> MIT, Picower Institute for Learning and Memory, Cambridge, (US), 24 maanden
Sociale interactie is vaak verstoord in psychiatrische aandoeningen zoals autisme, schizofrenie en depressie. Met behulp van lichtgevoelige ionkanalen en een onlangs ontwikkelde miniatuurmicroscoop proberen de onderzoekers een beter begrip te krijgen van hoe de communicatie binnen het brein de communicatie tussen individuen kan beïnvloeden.

Stay tuned!
R.B. (Rogier) Poorthuis (m), VU –> MPI Frankfurt, Neocortical circuits lab, (DE), 24 maanden
Attentie maakt het mogelijk om ons te focussen op omgevingsstimuli die voor dit moment belangrijk zijn en irrelevante informatie te onderdrukken. De onderzoekers gaan kijken hoe het brein in staat is om zich te richten op relevante auditieve informatie.

Characterizing the function and behaviour of dormant G0-like tumor cells
Dr. L. (Laila) Ritsma (v), UU -> Harvard, Massachusetts General Hospital Cancer Center (US), 24 maanden
Borstkankerpatiënten hebben vaak tumorcellen die in slaap gaan tijdens chemotherapie waardoor ze de behandeling overleven en nieuwe uitzaaiingen vormen. De onderzoekers gaan uitzoeken hoe de tumorcellen in slaap vallen en welke eiwitten dit kunnen tegengaan.

How hearing happens
Ir. C.P.C. (Corstiaen) Versteegh (m), EUR –>The Rockefeller University, Laboratory of Sensory Neuroscience (US), 24 maanden
Our ears can sense very faint and very loud sounds. The combination with the ability to discriminate between high and low pitch is even more unique. The researchers will investigate how the cells of the inner ear accomplish this feat.

Hoe planten hun celwand assembleren
Dr. J. (Joanna) Polko (v), UU –> University of North Carolina Chapel Hill, Biology, Kieber lab (US), 24 maanden
Celwanden zijn rigide maar flexibele structuren die belangrijk zijn voor de groei van planten. De onderzoekers zullen bestuderen hoe celwanden geassembleerd worden.

 

Bron: NWO