Kennisbenutting gaat meewegen in versneld Open Programma

11 december 2013

Vanaf 12 december 2013 beoordeelt NWO aanvragen in het ALW Open Programma ook op het criterium kennisbenutting. Daarnaast zal, door het werken met één commissie in plaats van voorheen 2, de doorlooptijd vanaf de indiening van een aanvraag flink ingekort worden: de uitslag is er binnen 4 maanden.

Het Open Programma werkte tot nog toe met twee beoordelingscommissie (Geo- en Biosfeer, en Van Molecuul tot Organisme). Op het nieuwe aanvraagformulier moeten aanvragers weliswaar nog altijd een deelgebied aangeven, maar zal er in de praktijk met één commissie worden gewerkt. Dat heeft als voordeel dat de doorlooptijd van een aanvraag verkort wordt van zo'n 7 a 8 maanden naar maximaal 4 maanden. Als deze procedure goed verloopt, zal het Open Programma ook na 2014 zo gaan werken.

NWO stimuleert kennisbenutting

Alle aanvragers moeten van NWO een toelichting geven op de mogelijke kennisbenutting van hun project. Deze toelichting wordt meegewogen in de beoordeling. NWO definieert kennisbenutting als: een proces dat bevordert dat wetenschappelijke kennis buiten de wetenschappelijke wereld en/of door andere wetenschappelijke disciplines gebruikt wordt. Het proces vereist vaak interactie tussen de onderzoeker en de beoogde kennisgebruiker, en dit contact kan in alle fasen van het onderzoek plaatsvinden: van de formulering van de onderzoeksvraag tot en met de verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Kennisbenutting is niet altijd het eerste aandachtspunt voor onderzoekers. Toch kunnen de resultaten van vrij onderzoek, soms op de langere termijn, leiden tot toepassingen. NWO stimuleert onderzoekers bredere kennisbenutting te bereiken door hen vooraf te laten reflecteren over kennisbenutting en concrete plannen te laten uitwerken.

Kennisbenutting binnen het ALW Open Programma

Het ALW-Gebiedsbestuur heeft besloten om in het Open Programma het criterium kennisbenutting te laten beoordelen op basis van het wel of niet aanwezig zijn van een aantal elementen in het kennisbenuttings¬deel van de aanvraag. De score op dit deelcriterium stelt het ALW-bureau bij de ontvankelijkheidstoets van de aanvraag vast op basis van de checklist in de brochure. De referenten en de beoordelingscommissie geven geen oordeel op het criterium kennisbenutting.

De eindscore van een voorstel wordt als volgt bepaald:
criterium 1: originaliteit/innovatief karakter, wegingsfactor 1/3
criterium 2: wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel, wegingsfactor 1/3
criterium 3: wetenschappelijke kwaliteit van de groep, wegingsfactor 1/6
criterium 4: kennisbenutting, wegingsfactor 1/6

Meer informatie en details staat in de brochure van het ALW Open Programma.

 

Bron: NWO