Advanced Research Centre for NanoLithography start op 1 januari 2014

Joost Frenken is benoemd tot eerste ARCNL-directeur

6 november 2013

Het Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) gaat op 1 januari 2014 van start. ARCNL is een nieuw, publiek-privaat gefinancierd onderzoekscentrum dat op initiatief van ASML is opgericht. De samenwerkende partijen (ASML, FOM, NWO, UvA en VU) tekenen vandaag een principeovereenkomst. Prof. dr. Joost Frenken is benoemd als eerste directeur van het ARCNL.

Nanolithografie met nieuwe supramoleculaire structurenNanolithografie met nieuwe supramoleculaire structuren

Het nieuwe onderzoekscentrum zal fundamenteel onderzoek gaan verrichten op het gebied van de nanolithografie, de belangrijkste technologie voor het produceren van computerchips en processoren in pc's, smartphones en tablets. In eerste instantie richt het centrum zich in het bijzonder op de fysische en chemische processen die cruciaal zijn voor Extreem Ultraviolet (EUV) lithografie. ARCNL zal de kennisbasis van de nanolithografie versterken en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze technologie, onmisbaar voor innovatie in de wereldwijde halfgeleiderindustrie de komende jaren.

Bart Noordam (vice president research ASML) reageert verheugd: 'Dit is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap. We willen fundamenteel onderzoek stimuleren dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën voor de halfgeleiderindustrie. We zijn er van overtuigd dat dit in een academische omgeving moet plaatsvinden, waar ideeën vrijelijk worden uitgewisseld en onderzoekers autonoom lange termijn onderzoek verrichten.'

Het ARCNL gaat in januari van start onder de vleugels van het FOM-instituut AMOLF. Het zal in twee jaar uitgroeien tot een zelfstandig onderzoekscentrum op het Science Park in Amsterdam, met zo'n honderd wetenschappers en technici. De partners van ARCNL staan gezamenlijk garant voor een investering van circa 95 miljoen euro in het komende decennium. De gemeente Amsterdam vult dit aan tot 100 miljoen euro. Aan de basisfinanciering van het ARCNL zullen private en publieke partijen ieder 50 procent bijdragen.

ARCNL valt onder de Stichting FOM. Een 'Advanced Research Centre' is een nieuw type samenwerkingsverband, waarmee NWO een impuls geeft aan samenwerking met universiteiten en private partijen. Dit initiatief past uitstekend binnen het topsectorenbeleid van de overheid, bij de Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Directeur

Prof. dr. Joost Frenken, vanaf 1 januari 2014 directeur van ARCNLProf. dr. Joost Frenken, vanaf 1 januari 2014 directeur van ARCNL

ARCNL-directeur Joost Frenken zet vanaf 1 januari 2014 de wetenschappelijke koers uit, met als eerste prioriteit het werven van topwetenschappers. Frenken is hoogleraar aan de Universiteit Leiden en leidt daar een onderzoeksgroep op het gebied van de fysica van oppervlakken en grenslagen. Hij is lid van de KNAW en verwierf recent de prestigieuze ERC Advanced Grant. Frenken won de FOM Valorisatie Prijs 2012 voor de wijze waarop hij fundamenteel onderzoek, technologieontwikkeling en het opzetten van nieuwe bedrijven weet te combineren.

'Frenken is een eminent wetenschapper op het gebied van de oppervlakte- en grenslagenfysica', aldus Vinod Subramaniam (directeur FOM-instituut AMOLF). 'Hij heeft verschillende prestigieuze prijzen voor zijn onderzoek ontvangen. Bovendien is Frenken zeer bekwaam in het vertalen van fundamenteel onderzoek naar relevante toepassingen, hij heeft daar een ruime ervaring in, evenals in het samenwerken met industrie. We zijn blij dat we een wetenschapper met de statuur van Joost Frenken als directeur van ARCNL kunnen benoemen. We wensen hem veel succes met dit bijzondere nieuwe avontuur.'

Over ASML

ASML bedenkt en ontwikkelt complexe technologie voor lithografiemachines voor de chipindustrie. ASML laat zich hierbij leiden door de Wet van Moore en dat resulteert in steeds kleinere, goedkopere, sterkere en energie-efficiëntere halfgeleiders. Daardoor blijven micro-elektronische apparaten betaalbaar en kan de kwaliteit van leven van steeds meer mensen verbeterd worden.

Ons succes is gebaseerd op drie pijlers: leiderschap in technologie, de intensieve samenwerking met klanten en toeleveranciers, efficiënte processen en onze ondernemende mensen. We zijn een internationaal bedrijf met meer dan 70 vestigingen in 16 landen en een hoofdkantoor in Veldhoven. Bij ASML werken meer dan 13.000 mensen. Onze organisatie is een inspirerende plek waar medewerkers met elkaar werken, elkaar ontmoeten, hun kennis en ervaringen delen en van elkaar leren. Het aandeel ASML staat genoteerd op de Euronext Amsterdam en NASDAQ onder het symbool ASML. Kijk voor meer informatie over ASML, producten en technologie op www.asml.com.

Over FOM en AMOLF

De Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM, www.fom.nl) stimuleert, coördineert en financiert fundamenteel fysisch onderzoek in Nederland en is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het jaarlijkse budget van FOM is 99 miljoen euro. AMOLF (www.amolf.nl) is één van de drie onderzoeksinstituten van FOM. AMOLF is gehuisvest op het Science Park Amsterdam en voert onderzoek uit op het gebied van nano-/biowetenschappen en nanotechnologie. AMOLF is befaamd om het vermogen om nieuwe onderzoeksgebieden te identificeren en te initiëren die van strategisch belang zijn voor de Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven. Ongeveer tweehonderd mensen werken op het instituut, waaronder meer dan honderd promovendi en postdocs.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is met een budget van ruim 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland beoordelen en selecteren onderzoeksvoorstellen. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

 

Over UvA en VU

Meer informatie over de Universiteit van Amsterdam: www.uva.nl

Meer informatie over de Vrije Universiteit Amsterdam: www.vu.nl

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dit is een gezamenlijk persbericht van ASML, AMOLF, FOM, NWO, UvA en VU

Bron: NWO