9,75 miljoen euro naar sportonderzoek in Nederland

12 maart 2013

Hoe zorgt een zwemmer voor minimale weerstand van het water, zodat goud dichterbij komt? Helpt sporten jongeren met een chronische ziekte? En gaan scholieren die aan sport doen op school ook beter presteren? Binnen het nieuwe onderzoeksprogramma Sport starten dit jaar 23 onderzoeken, om antwoord te geven op deze en andere vragen én om het sportonderzoek in Nederland naar een hoger plan te tillen. De projecten worden uitgevoerd door onderzoekers verbonden aan universiteiten en hogescholen, in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en bedrijven. De resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk.

roeier

Financiering

Voor het onderzoeksprogramma Sport is in totaal 9,75 miljoen euro beschikbaar. Het programma wordt uitgevoerd door technologiestichting STW, NWO-gebied Geesteswetenschappen en ZonMw. Opdrachtgevers zijn het ministerie van VWS, NOC*NSF en de Stichting Innovatie Alliantie.

Wetenschap en praktijk trekken samen op

Om het sportonderzoek in Nederland vooruit te helpen, is het van belang dat wetenschap en praktijk samen optrekken. Dit vormt dan ook een voorwaarde voor financiering binnen dit nieuwe programma. 

Deze samenwerking krijgt vorm binnen de volgende drie terreinen:

  • Presteren: gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties 
  • Meedoen: focus op sportparticipatie en de betekenis daarvan voor de samenleving 
  • Vitaal: gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen

Sport

Sport is van groot belang voor onze samenleving. Sportieve activiteiten bevorderen een gezonde leefstijl en kunnen helpen om tot op hoge leeftijd actief en gezond te blijven. Sport heeft ook een stimulerende en verbindende rol. De resultaten van onderzoek naar sport kunnen sporters helpen om te excelleren en gezond te blijven, en dragen bij aan een goed sportbeleid. 

Doel

Doel van het programma is om de kennis over de drie inhoudsgebieden Presteren, Meedoen en Vitaal te vergroten en de ontwikkelde kennis in te zetten voor beleid, praktijk en onderwijs. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de kennisagenda Sport 2011-2016 en het Sectorplan Sportonderzoek en  -onderwijs 2011-2016.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: