Negentig promotiebeurzen voor leraren in 2014

6 november 2013

Bevoegde leraren in het po tot en met het hbo kunnen vanaf januari aanstaande bij NWO een aanvraag indienen voor een Promotiebeurs. In 2014 zijn circa 90 beurzen beschikbaar. Er zijn twee aanvraagrondes: van januari tot 12 maart en van juli tot 2 september. Om meer leraren te interesseren in de Promotiebeurs start het ministerie van OCW een wervingscampagne in oktober 2013.

Sinds 2011 stelt het ministerie van OCW een Promotiebeurs beschikbaar voor leraren. Met de Promotiebeurs kunnen zij naast hun baan promotieonderzoek doen dat resulteert in een proefschrift. Geselecteerde leraren worden vier jaar lang voor max. 0,4 fte vrijgesteld, met behoud van salaris. Het ministerie wil hiermee het aantal gepromoveerde leraren voor de klas verhogen. Dit draagt bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en versterkt de aansluiting tussen universiteiten en scholen. Inmiddels zijn al nagenoeg 70 leraren bezig met promoveren. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zorgt voor de uitvoering van de Promotiebeurs, w.o. de beoordeling en selectie van de onderzoeksvoorstellen.

Informatie over de voorwaarden, procedure, beoordelingscriteria en dergelijke, kunt u vinden op


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen

Programma

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)