Wetenschap geeft impuls aan topsectoren

NWO presenteert haar plannen voor het topsectorenbeleid

16 februari 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft haar plannen gepresenteerd voor een substantiële bijdrage aan het topsectorenbeleid van het kabinet. De plannen omvatten een breed pakket aan activiteiten waarmee NWO de komende jaren de wetenschap koppelt aan de strategische onderzoeks- en innovatieagenda's die zijn opgesteld voor de negen topsectoren. Zeker in de huidige financieel-economische situatie speelt de wetenschap als bron en motor van vernieuwing en innovatie een cruciale rol. De samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven staat hierbij centraal, waarbij ook van de deelnemende ondernemingen extra investeringen worden gevraagd.

De voorstellen van NWO passen bij de nationale rol die NWO vervult in het Nederlandse onderzoeks- en innovatiesysteem: het financieren van excellent wetenschappelijk onderzoek op basis van open en nationale competitie en de resultaten daarvan ten goede laten komen aan de samenleving.

Samen met honderden wetenschappers hebben vertegenwoordigers van NWO hun deskundigheid ingebracht bij alle topteams. Naast de plannen per topsector bevatten de NWO-plannen ook voorstellen voor sectordoorsnijdende thema's zoals sociale innovatie en ICT. Dat fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, inclusief ongebonden nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, een belangrijke pijler is voor duurzame economische groei, wordt door alle topteams onderschreven.

Het totale pakket aan voorgestelde investeringsplannen voor 2012-2013 omvat ruim €225 miljoen NWO-middelen. Het grootste deel wordt geïnvesteerd in publiek-private samenwerking. Daarmee levert NWO een substantiële bijdrage aan de benodigde middelen om van het topsectorenbeleid een succes te maken. NWO schept hiermee ook de voorwaarden voor een effectieve cofinanciering door het bedrijfsleven en roept ondernemingen op dat nu ook daadwerkelijk te doen.

NWO stelt dat de organisatie er is en blijft voor de volle breedte van de wetenschap en daarbij gebruik moet kunnen blijven maken van het hele instrumentarium. Dit neemt niet weg dat het vrijmaken van middelen voor de topsectoren wel gevolgen heeft voor de omvang van bestaande financieringsprogramma's. Voor 2012-2013 betekent dit een duidelijke verschuiving van de financiering van vrij wetenschappelijk onderzoek naar investeringen in thema's.

De investeringen in de topsectoren die van NWO gevraagd worden, doen een groot beroep op de financiële mogelijkheden van NWO en volgens NWO-voorzitter Jos Engelen heeft NWO hiermee voor dit moment een maximale inspanning verricht. Om schade aan het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te voorkomen, zijn op termijn extra investeringen dan ook uiterst noodzakelijk.

De aanbiedingsbrief aan minister Verhagen van EL&I en staatssecretaris Zijlstra van OCW is te vinden op www.nwo.nl/topsectoren.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: