Veertien Vidi-toekenningen op ALW-terrein

5 juli 2012

Veertien ALW-onderzoekers ontvangen een Vidi subsidie. Hieronder volgt een overzicht op alfabetische volgorde van deze gehonoreerde onderzoekers, met vermelding van naam van de universiteit of het instituut waar ze hun onderzoek willen uitvoeren. Let op, de onderzoekers hoeven pas na de toekenning definitief te kiezen voor een universiteit of instituut.

What makes a parasite tick?
Dr. R. (Richard) Bartfai, RU – Molecular Biology
The malaria parasite claims about 1 million human lives every year. Its development in the human bloodstream is governed by the timely expression of proteins. This research project aims to unravel how the expression of these proteins is regulated and to use this knowledge to combat this devastating disease.

  Griepprik voor bacteriën
Dr. S. (Stan) Brouns, WUR – Microbiologie
Bacteriën worden continu aangevallen en gedood door virussen. Om te overleven hebben bacteriën een immuunsysteem ontwikkeld met een 'geheugen', waardoor ze beschermd zijn tegen virusinfectie. In dit onderzoek wordt geanalyseerd de hoe het immuunsysteem werkt. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om industrieel toepasbare bacteriën te beschermen middels een 'griepprik', waardoor productieprocessen niet langer onderhevig zijn aan virusinfecties.

  Hoe individuele bacteriën zich aanpassen aan wisselende condities
Dr. ing. F.J. (Frank) Bruggeman, VU – Moleculaire Cel Fysiologie
Bacteriën zijn eencellige organismen. Populaties van bacteriën bestaan uit miljoenen tot miljarden individuen. Dit kunnen nuttige of ziekteverwekkende soorten zijn. In dit onderzoek bestuderen de onderzoekers de voor- en nadelen van spontane verschillen tussen individuele bacteriën voor de overleving van de populatie.

  Nalatenschap van plantenwortels
Dr. G.B. (Gerlinde) De Deyn, WUR – Soil Quality
Plantenwortels leven samen met bodemorganismen. Wanneer planten afsterven, laten ze specifieke bodemorganismen en wortels achter, waarop een volgende plant positief of negatief reageert. De onderzoekers gaan na welke worteleigenschappen kunnen voorspellen wat de nalatenschap van planten zal zijn.

  Oriented cell divisions: a map to build an organism
Dr. ir. P.B. (Pankaj) Dhonukshe, UU – Biology
Oriented cell divisions build organisms by generating tissues and organs. The researchers have engineered a first system with precisely rotating cell divisions. By investigating this system they aim to resolve molecules and mechanisms that control oriented cell divisions during plant development.

  Evolutietheorie maakt netwerken inzichtelijker
Dr. G.S. (Sander) van Doorn, RUG – Theoretische Biologie
Ingewikkelde netwerken van gen- en eiwitinteracties vertalen de erfelijke informatie in het DNA naar de uiterlijk waarneembare kenmerken van organismen. Het onderzoeksteam bootst de evolutie van deze netwerken na in de computer, om zo hun complexe structuur en werking beter te begrijpen.

  Het scannen van onze dynamische aardbol
Dr. A. (Andreas) Fichtner, UU – Aardwetenschappen
De aarde is continu onderhevig aan deformatie in de vorm van verandering van het zeeniveau en de beweging van tektonische platen. In deze studie worden de drijvende krachten, waar nog weinig over bekend is, achter deze deformatie onderzocht. Dit gebeurt door het binnenste van onze planeet the scannen met behulp van seismische golven die veroorzaakt worden door grote aardbevingen.

  De strijd om wortelsap
Dr. P. (Paolina) Garbeva, NIOO-KNAW – Microbial Ecology
Veel soorten bodembacteriën zijn voor hun groei afhankelijk van voedingstoffen die door plantenwortels worden uitgescheiden. Er wordt een hevige strijd om deze voedingstoffen gevoerd waarbij chemische oorlogsvoering niet wordt geschuwd. In dit onderzoek zullen de meest succesvolle bacteriële strategen worden bestudeerd.

  Killing sleeping bacteria
Prof. dr. M. (Matthias) Heinemann, RUG – Molecular Systems Biology
Bacteria can enter a sleeping mode in which they cannot be killed by antibiotics. Waking up from this state can cause reoccurring infections. The researchers investigate the molecular mechanisms behind this mode to pave the path towards antibiotics that can kill dormant cells.

  Waarom ontstaan subductiezones?
Dr. D.J.J. (Douwe) van Hinsbergen, UU – Globale Tomografie en Manteldynamica
Subductiezones zijn een essentieel onderdeel van plaattektoniek en veroorzaken aardbevingen en tsunami's. We weten alleen niet waarom subductiezones ontstaan. De onderzoekers gaan analyseren welke krachten subductiezones initiëren en welke processen deze krachten op kunnen wekken.

  Cerebellar control of thalamocortical activity: how the little brain controls the big brain
Dr. F.E. Hoebeek, Erasmus MC – Neurowetenschappen
De interactie tussen de kleine en grote hersenen is amper onderzocht. In dit onderzoek zullen we de invloed van één neuron in output-kernen van de kleine hersenen op neuronen en het gedrag gecodeerd in de grote hersenen bestuderen.

  Leren tegen Alzheimer
Dr. H.W. (Helmut) Kessels, NIN
Alzheimerpatiënten hebben geheugenproblemen omdat de connecties tussen hun hersencellen worden verzwakt. In dit onderzoek wordt bekeken of een actieve hersencel hier minder vatbaar voor is. Dit zou betekenen dat een dagelijkse sessie hersentraining de ziekte van Alzheimer kan vertragen.

  Slimme organisatie van de buitenkant van afweercellen
Dr. A.B. (Annemiek) van Spriel, UMC St. Radboud – Tumor Immunologie
Afweercellen zijn essentieel voor de bescherming tegen ziekten. Communicatie van afweercellen met de omgeving gebeurt via de buitenkant van de cel, de celmembraan. Dit onderzoek is gericht op de slimme organisatie van de celmembraan die afweercellen helpt in hun werking.

  Oude klimaten ontrafeld
Dr. J.W.H. (Johan) Weijers, UU – Geochemie
Door menselijke CO2-uitstoot verandert ons klimaat. Om te leren hoeveel warmer of natter het kan worden, speuren de onderzoekers naar fossiele moleculen van bacteriën uit een tijd waarin CO2-concentraties in de atmosfeer net zo hoog waren als nu.

Bron: NWO