Toekenning Zwaartekracht binnen de geesteswetenschappen

15 november 2012

Op advies van NWO heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om aan zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten geld toe te kennen vanuit het programma Zwaartekracht.

Met dit geld zullen de consortia in de komende tien jaar excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s opzetten. Het onderzoek van één van deze consortia ligt op het terrein van de Geesteswetenschappen:

Language in Interaction
Hoofdaanvrager: Prof. dr. P. Hagoort
Medeaanvragers: Prof. dr. J.F.A.K. van Benthem, Prof. dr. A. Cutler, Prof. dr. G. Fernandez, Prof. dr. P.C. Muysken, Prof. dr. H. Bekkering
Penvoerende instelling: RU
27,6 mln

Menselijke taal is het meest krachtige communicatiesysteem dat de evolutie tot nu toe heeft geproduceerd. Het is in al zijn verschijningsvormen – wereldwijd worden er meer dan 6000 talen gesproken - de basis van ons sociale en culturele leven. Tegelijkertijd is taal diep verankerd in ons brein. Om deze unieke eigenschap ten volle te begrijpen, moeten we taal onderzoeken van het niveau van genen en het brein tot het niveau van sociale interactie en linguïstische structuren. Dat is het doel van het consortium Language in interaction.

Zwaartekracht

De toegekende financiële bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. Met het programma Zwaartekracht geven OCW en NWO een nieuwe impuls aan samenwerking op het hoogste wetenschappelijke niveau. De excellente consortia moeten leiden tot profilering van universitair toponderzoek en leveren daarmee ook bijdragen aan de topsectoren en de ‘grand challenges’ van het EU Kaderprogramma.

Bron: NWO