Snapt u uw eigen hypotheekvoorwaarden?

NWO investeert in onderzoek naar begrijpelijke taal

26 maart 2012

Waarom vinden we brochures over pensioenen en verzekeringen zo ingewikkeld? Hoe komt het dat we informatie over gezondheid vaak verkeerd interpreteren? In veel gevallen ontbreekt het aan begrijpelijke taal, en aan kennis over wat begrijpelijke taal nu precies inhoudt. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert negen onderzoeken naar dit thema. De onderzoeksprojecten komen tot stand in samenwerking met maatschappelijke instellingen en bedrijven. Hierdoor zijn de onderzoeken vraaggestuurd ingericht en kunnen de resultaten direct in de praktijk worden toegepast. In totaal is ongeveer 2 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar begrijpelijke taal.

De Nederlandse overheid noemt begrijpelijke taal – of beter gezegd het gebrek daaraan – als één van de top 10 knelpunten in de dienstverlening aan burgers. En ook voor sectoren als de financiële dienstverlening, het onderwijs en de gezondheidszorg is begrijpelijke taal van groot belang. Daarom start NWO het programma Begrijpelijke Taal: fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie.

Het doel van het programma is om meer kennis te verzamelen op het gebied van effectieve communicatie, en de wetenschappelijke expertise op dit terrein beter beschikbaar te maken voor overheden en organisaties. Het programma is ontwikkeld door NWO-Geesteswetenschappen, in samenwerking met NWO-Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het ZonMw-Preventieprogramma. Diverse ministeries, maatschappelijke instellingen en bedrijven werken mee.

Onderzoeksprojecten

Teksten waar je van leert
Dr. P. (Paul) van den Broek, Universiteit Leiden
Kinderen leren veel aan de hand van teksten maar soms gaat dat fout. Waarom is dat en hoe kun je teksten zo opzetten en gebruiken dat kinderen dat er optimaal van leren?
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de CED Groep

De betekenis van een gezondheidsrisico
Dr. O.C. (Olga) Damman, VU medisch centrum
Informatie over gezondheidsrisico's wordt vaak niet goed begrepen. Dit onderzoek gaat na hoe dit komt en bestudeert systematisch hoe mensen gezondheidsrisico's interpreteren. Ook testen de onderzoekers of combinaties van tekst en afbeeldingen in de risicocommunicatie bijdragen aan een beter begrip.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Diabetesfonds, Hartstichting, Nierstichting, NIPED

Stemadvies via internet
Dr. B.C. (Bregje) Holleman, Universiteit Utrecht
Stemadviesinstrumenten zijn populair. Dit project zoekt uit hoe het gebruik ervan bijdraagt aan een beter begrip van de politiek en hoe het stemgedrag erdoor wordt beïnvloed.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met diverse maatschappelijke partners, zoals KiesKompas, Gemeente Utrecht en de WRR

Begrijpelijke informatie over de ziekte van Lyme
Dr. J. (Joyce) Karreman, Universiteit Twente
Tekenbeten en de ziekte van Lyme vormen een groot risico voor werknemers in de groensector. De onderzoekers gaan na op welke manier informatie over teken en Lyme begrijpelijk gemaakt kan worden voor deze werknemers, waarvan een deel laaggeletterd is.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Stigas, Preventiedienst voor agrarische en groene sectoren (Leiden)

Begrijpelijke hypotheken en pensioenen
Prof. dr. L.R. (Leo) Lentz, Universiteit Utrecht
Mensen vinden hypotheken en pensioenen ingewikkeld. Vaak is het taalgebruik moeilijk, maar ook de hoeveelheid brieven, brochures, offertes, adviesgesprekken en websites zorgt voor problemen. Samen met enkele banken en verzekeraars gaan onderzoekers in dit project op zoek naar oplossingen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ABN-AMRO, Zwitserleven en Netspar

Gezondheidsvoorlichting voor jongeren met leerproblemen
Dr. S.J.H.M. (Bas) van den Putte, Universiteit van Amsterdam
Jongeren met leerproblemen drinken, roken, en blowen meer dan andere jongeren. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe voorlichting aan 12- tot 15-jarigen in het speciaal en praktijkonderwijs over alcohol, tabak, en cannabis begrijpelijker en effectiever kan worden gemaakt.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Trimbos Instituut

Overtuigende verhalen voor gezonder gedrag
Dr. J.M. (José) Sanders, Radboud Universiteit Nijmegen
Weten vrachtwagenchauffeurs niet wat gezond is, of lopen ze tegen barrières aan wanneer ze gezonder willen leven? Dit onderzoek gaat na of persoonlijke verhalen van collega's die zulke barrières overwonnen hebben, vrachtwagenchauffeurs helpen gezonder te eten en meer te bewegen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met 365

LIN: een gevalideerde leesbaarheidsvoorspeller voor het Nederlands
Prof. dr. T.J.M. Sanders  en Dr. H. Pander Maat, Universiteit Utrecht
Voor welke lezer is deze tekst geschikt? In dit project wordt onderzoek uitgevoerd  naar de ontwikkeling van een automatische voorspeller van de leesbaarheid van teksten. Deze Leesbaarheidsindex voor het Nederlands wordt gebaseerd op leesonderzoek met schoolboek- en krantenteksten. Tekstwetenschappers werken daarbij samen met toetsontwikkelaars en computationeel taalkundigen.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse Taalunie en Citogroep

@ wat bedoel je nou? Begrip via chat en telefoon
Dr. W. (Wyke) Stommel, Vrije Universiteit Amsterdam
De onderzoekers gaan chat- en telefoongesprekken van een Alcohol- en Drugslijn in detail vergelijken. Ze willen weten hoe gespreksdeelnemers elkaar duidelijk maken wat ze bedoelen. Hoewel chat steeds vaker ingezet wordt, is nog onbekend of mensen elkaar zo even goed begrijpen als aan de telefoon.
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Trimbos Instituut (afdeling Publieksinformatie), Center for Advanced Media Research Amsterdam (CAMeRA) en Sensoor

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Begrijpelijke taal

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Samenleven onder spanning (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: