's Werelds grootste telescoop komt in Zuid-Afrika én Australië/Nieuw Zeeland

25 mei 2012

Dit is een reactie van NWO op de press release van SKA Organisation De leden van de SKA Organisation (de organisatie voor de ontwikkeling van Square Kilometre Array, 's werelds grootste en gevoeligste radiotelescoop) hebben vandaag de voorkeur uitgesproken voor de bouw van SKA met locaties in zowel Zuid-Afrika als Australië/Nieuw Zeeland. In de eerste fase van de bouw van SKA wordt voortgebouwd op de investeringen van deze landen. De SKA-telescoop wordt 50 keer gevoeliger en 10 000 keer sneller dan de beste huidige telescopen. Met SKA kunnen straks de meest fundamentele vragen over ons heelal worden beantwoord. Technologische ontwikkelingen op het gebied van antennes, datatransport, software en rekenkracht maken door SKA een grote sprong voorwaarts. SKA is een internationaal project waarin astronomen, ingenieurs en industriële partners wereldwijd samenwerken. NWO speelt samen met ASTRON een belangrijke rol in het project.

Met SKA kunnen astronomen straks de meest fundamentele vragen over ons heelal beantwoorden. Zo zullen sterrenkundigen SKA gebruiken om onderzoek te doen naar het tijdperk waarin de allereerste sterren en sterrenstelsels zich vormden en hoe het heelal eruit zag na de Big Bang. Ook biedt SKA de mogelijkheid om te onderzoeken of Einstein gelijk had met zijn relativiteitstheorie, wat de aard is van donkere materie en mogelijk zelfs buitenaards leven ontdekken.

Van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van SKA wordt ook een gunstig effect verwacht op human capital development, werkgelegenheid en economische groei. 

NWO en SKA

NWO heeft als speerpunten om toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten te bevorderen en de wetenschappelijke internationale samenwerking binnen en buiten Europa te verstevigen. SKA staat op de Nationale Roadmap van grootschalige onderzoeksfaciliteiten, de prioriteitenlijst in Nederland van wenselijke onderzoeksfaciliteiten. Het is voor de kwaliteit en kansen van de Nederlandse wetenschap en innovatie positief dat Nederland op het gebied van onderzoeksinfrastructuur ook in internationaal verband een rol van betekenis in SKA kan spelen.

NWO vertegenwoordigt Nederland in de SKA Organisation. NWO-voorzitter prof. Jos Engelen is de formele vertegenwoordiger van NWO in de SKA members meeting. In de organisatie en voorbereiding van het project investeerden NWO en de ministeries van OCW en EL&I ieder een half miljoen euro. De Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven plukken de vruchten van het SKA-project. Het ontwerp en de constructie van de telescoop leveren interessante uitdagingen en mogelijkheden voor het bedrijfsleven. SKA sluit hiermee goed aan bij topsector High Tech Systemen en Materialen.

Rol ASTRON

ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie, onderdeel van NWO, speelt een leidende rol in de technische en wetenschappelijke ontwikkeling van SKA. Samen met wetenschappers en bedrijven, bereidt ASTRON de Nederlandse kennisbijdrage aan de SKA voor. De Nederlandse astronomie heeft, mede door de LOFAR telescoop, een sterke positie in het internationale SKA-programma. Industriële partners worden via ASTRON betrokken bij de ontwikkeling van de hoogwaardige technologie voor SKA. De hightech systemen en innovatieve ICT die nodig zijn voor SKA hebben tal van toepassing op andere terreinen en leveren zo een bijdrage aan de Nederlandse topsectoren.

In 2016 zal begonnen worden met de bouw van de telescoop, die in 2025 gerealiseerd moet zijn.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: