Rubicon van NWO biedt 29 jonge onderzoekers buitenlandervaring

3 april 2012

29 beginnende onderzoekers gaan onderzoek doen in het buitenland dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten.

15 onderzoekers die in Nederland zijn gepromoveerd gaan naar het buitenland, en 14 subsidies onderzoekers uit het buitenland komen naar Nederland. Deze ronde was de laatste ronde waarin buitenlandse onderzoekers een aanvraag konden doen om naar Nederland te komen. Vier onderzoekers gaan naar de VS, vier naar Groot-Brittannië, vijf naar Duitsland, 1 naar Zwitserland en 1 naar Australië. Veruit de meerderheid gaat voor 24 maanden (24 onderzoekers). Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun cv.

Onderzoek

De jonge wetenschappers zullen onder andere onderzoek doen naar goksverslavingen, mariene meren om eilandtheoriën te testen, het gif-apparaat van slangen en anyonen voor kwantumberekeningen. In de alfabetische lijst van gehonoreerde onderzoekers staan korte beschrijvingen van alle onderzoeksprojecten.

Rubicon

De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. NWO ontving 240 aanvragen voor Rubicon, 12% van die aanvragen kon gehonoreerd worden. De honoreringspercentages voor mannen en vrouwen zijn nagenoeg gelijk. Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon wordt gezien als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Rubicon in 2012

Voor de rondes in 2010 en 2011 ontving NWO cofinanciering uit het 'Marie Curie Cofund Action'-programma van de Europese Commissie. Deze Europese financiering is een eenmalige toekenning. NWO heeft in verband met beperkt beschikbare middelen besloten het Rubiconprogramma in 2012 in beperkte vorm voort te zetten. Vanaf 1 januari 2012 zal Rubicon daarom alleen toegankelijk zijn voor aanvragers die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie jaar verbonden zijn geweest aan een Nederlandse onderzoeksinstelling.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied)

Programma

Rubicon

Speerpunt

Talent

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: