NWO investeert in Nieuwe Chemische Innovaties binnen Topsector Chemie

9 oktober 2012

NWO investeert 16 miljoen euro in Nieuwe Chemische Innovaties, binnen het door NWO opgerichte Topconsortium voor Kennis en Innovatie Nieuwe Chemische Innovaties (TKI NCI). Het bedrijfsleven wordt gevraagd hier 10 miljoen euro matching aan toe te voegen. De investering is onderdeel van de bijdrage van NWO aan de Topsector Chemie. Consortia van universitaire onderzoekers en bedrijven kunnen vanaf 1 november hun voorstellen voor onderzoeksprojecten indienen bij het TKI NCI. Er zijn verschillende financieringsvormen, afhankelijk van het type samenwerkingsverband. De looptijd van de projecten bedraagt 4 à 5 jaar.

In 2012-2013 zal NWO ruim €225 miljoen investeren in onderzoek binnen de topsectoren. Het grootste deel is beschikbaar voor publiek-private samenwerking.

Een groot deel van de publieke financiering voor nieuw onderzoek in de Topsector Chemie is afkomstig van NWO en komt beschikbaar in nauwe afstemming met het TKI NCI. De NWO-gebieden Chemische Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen en de NWO-onderdelen FOM en STW dragen bij aan de investering binnen het TKI NCI.

Het TKI NCI is één van de vier TKI's binnen de Topsector Chemie. Tijdens de kick-off op 9 oktober in Madurodam zijn de vier Topconsortia voor Kennis en Innovatie binnen de topsector Chemie van start gegaan. De vier TKI's zijn: TKI Smart Polymeric Materials, TKI Process Technology, TKI Biobased Economy en TKI New Chemical Innovations.

Financieringsvormen

Binnen de investeringen in het TKI NCI kunnen consortia van onderzoekers en bedrijven meedingen naar financiering voor excellent, innovatief publiek-privaat onderzoek. De onderwerpen van het  onderzoek dienen aan te sluiten bij de Actieagenda New Earth, New Chemistry en het innovatiecontract voor de Topsector Chemie. Het doel is om de Nederlandse universiteiten en de chemische industrie gezamenlijk aan 'groene' innovaties te laten werken.

Er zijn verschillende financieringsvormen, waarbij voor de industrie de regel geldt dat hoe nauwer zij betrokken is bij het onderzoek, hoe meer zij relatief bijdraagt. Zo is er ruimte voor initiatieven van één bedrijf met tenminste twee kennisinstellingen. Daarbij bedraagt de private financiering 50%. Dit type samenwerking vindt plaats in CHIPPs: Chemical Industrial Partnership Programmes, of in de al bestaande Industrial Partnership Programmes van natuurkundestichting FOM en de Partnershipprogramma's van Technologiestichting STW. Initiatieven van twee of meer bedrijven met enkele kennisinstellingen zijn mogelijk in Technology Areas, waarvan er vorig jaar bij NWO reeds vier met succes zijn gestart. Hiervoor is een lagere private cofinanciering van 33% nodig.

Het TKI NCI vindt deelname van het MKB erg belangrijk. Eén van de stimuleringsmaatregelen betreft de KIEM-projecten (Kennis-Innovatie Mapping MKB), waarin MKB's kleinere onderzoeksopdrachten  kunnen uitzetten bij de universiteit, eventueel in combinatie met het HBO. Hiervoor hoeft een bedrijf slechts 20% van de totale projectkosten in te brengen. De looptijd van de projecten is 4 à 5 jaar.

NWO en de Topsectoren

Het grootste deel van de NWO-bijdrage aan de topsectoren is beschikbaar voor publiek-private samenwerking. Binnen de topsectoren kunnen universiteiten en instituten onderzoeksvoorstellen indienen, die NWO volgens de gebruikelijke procedures selecteert op strenge kwaliteitscriteria.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen. ..............................
Meer informatie:

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Technische Wetenschappen

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: