NWO investeert 10 miljoen in middelgrote onderzoeksvoorzieningen

28 februari 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot 28 subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Deze onderzoeksvoorzieningen maken uniek onderzoek mogelijk. De totale investering bedraagt 9,9 miljoen euro.

Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

In totaal ontving NWO 94 uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 28 voorstellen gehonoreerd.

De gehonoreerde voorstellen beslaan de volle breedte van de wetenschap. De projecten behelzen onder andere onderzoek naar het afweersysteem, het digitaal dateren van Middeleeuwse handschriften, looptherapie in een computergame, langlopend onderzoek naar integratie van allochtone jongeren, het in beeld brengen van het functioneren van de hersenen, en het analyseren van klimaatgassen boven Antarctica. De toekenningen vallen binnen zes wetenschapsgebieden van NWO: ALW, CW, GW, MaGW, EW, en ZonMw. Natuurkunde en STW stellen via hun open competitie middelen voor investeringen beschikbaar.

Investering stimuleren

Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO varieert van 110.000 tot 1.500.000 euro.


Bron: NWO