Kwaliteitsgegevens Onderwijsinspectie nauwelijks van invloed op schoolkeuze

2 februari 2012

De rapporten die de Onderwijsinspectie op internet publiceert over de kwaliteit van basisscholen spelen voor ouders nauwelijks een rol bij de schoolkeuze voor hun kind. Dit blijkt uit NWO-onderzoek van professor Victor Bekkers.

Het kwaliteitsoordeel van de Onderwijsinspectie over een school is voor een belangrijk deel gebaseerd op de opbrengsten die een school weet te realiseren. Ruim zestig procent van de ouders bekijkt deze kwaliteitsgegevens over scholen nooit, blijkt uit het onderzoek van bestuurskundige Bekkers. Slechts 2 procent van de ouders raadpleegt deze informatie van de Onderwijsinspectie grondig en laat hun schoolkeuze er mede door bepalen. De overige groep vaders en moeders bekijkt de gegevens een enkele keer, maar doet er nagenoeg niets mee.

Sfeer

Ouders blijken meer gebruik te maken van andere informatiebronnen om de juiste school voor hun kinderen te kiezen, zoals schoolgidsen, de website van de school, persoonlijk contact met medewerkers van de scholen en informatie van andere ouders. Ook de sfeer en de uitstraling van de school spelen een belangrijke rol bij hun afweging.

De Onderwijsinspectie zelf gaat er vanuit dat ouders gebaat zijn bij de openbare kwaliteitsinformatie. 'Ze wil ouders bedienen met objectieve cijfers en veronderstelt rationeel keuzegedrag', zegt Bekkers. 'Maar voor ouders blijken subjectieve overwegingen belangrijker. Zij baseren zich eerder op een bezoek aan de school dan op een bezoek aan de website van de inspectie.' Verder maken zij hun keuze op grond van  praktische overwegingen, zoals de afstand tussen huis en school.

Volgens Bekkers betekenen de uitkomsten van zijn onderzoek niet dat de Onderwijsinspectie moet stoppen met het publiceren van de kwaliteitsgegevens. Wel zou de Inspectie moeten nadenken over een andere manier om de ouders te bereiken. 'Ze kan bijvoorbeeld scholen stimuleren om op hun websites een link naar de kwaliteitsrapporten van de Inspectie te zetten, omdat de websites van de scholen wél goed bekeken worden door ouders.'

Verreweg de meeste ouders geven aan dat ze het goed vinden dat er een Inspectie bestaat die de kwaliteit van het onderwijs bewaakt. Ze tekenen daarbij wel aan dat ze kwaliteit breder benaderen dan de Inspectie, die vooral de harde onderwijsopbrengsten centraal stelt. Voor ouders speelt bij kwaliteit bijvoorbeeld ook de aandacht voor de sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen een rol.

De kwaliteitsgegevens van de Onderwijsinspectie blijken wel grote invloed te hebben op schooldirecties en schoolbesturen. Zij geven aan dat de rapporten van de Inspectie hun beleidsbeslissingen mede bepalen.

Het onderzoeksrapport van Bekkers is deze week verschenen en is te downloaden op www.nwo.nl/bopo.

Bekkers is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs (BOPO) en gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: