Haat en liefde voor getallen

13 december 2012

Er blijken vier verschillende rekentypes te bestaan. Dat is een van de belangrijke uitkomsten van het Groot Nationaal Rekenonderzoek (GNRO) uitgevoerd door Wetenschap 24 (VPRO/NTR) in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en diverse wetenschappelijke instituten.

Nederlanders blinken over het algemeen niet uit in rekenen. De overheid wil daarom verplichte rekentoetsen instellen. Maar hoe rekent Nederland eigenlijk? Labyrint presenteert de eerste opmerkelijke resultaten van het Groot Nationaal Rekenonderzoek, uitgevoerd door een breed team van wetenschappers geleid door professor Han van der Maas van de Universiteit van Amsterdam. Vijfduizend mensen deden mee aan het onderzoek.

De verrassendste uitkomst is dat er vier duidelijk te onderscheiden rekentypes blijken te zijn: rekenhaters, rekenliefhebbers, pragmatische rekenaars en voorzichtige rekenaars. Volgens Han van der Maas zijn deze typen niet alleen interessant voor een wetenschappelijke publicatie, maar kunnen ze ook van betekenis zijn voor het onderwijs. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of deze typen ook bij kinderen te vinden zijn en wat dat betekent voor een onderwijskundige benadering. Zo zou elk type via de computer in de klas zijn eigen onderwijs kunnen krijgen waarbij rekening gehouden wordt met zelfbeeld, motivatie en rekenangst.

Ook blijkt uit het onderzoek dat de gemiddelde Nederlander langzamer is in hoofdrekenen dan groep 8-ers die naar het VWO gaan. Mannen zijn iets beter in rekenen dan vrouwen, maar erg veel scheelt het niet. Het onderzoek toont aan dat vrouwen zichzelf onderschatten. De uitzending van Labyrint op woensdagavond 12 december om 20:50 uur op Nederland 2 gaat dieper in op de uitkomsten van het Groot Nationaal Rekenonderzoek.

De ontdekking van de vier rekentypen is het resultaat van een unieke samenwerking tussen diverse onderzoekers en instituten binnen het rekenonderwijs. Naast de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn dat de universiteiten van Leiden en Utrecht (Freudenthal Instituut), het Centrum Wiskunde & Informatica, onderwijsadviesbureau APS en het Cito. De bevindingen uit het GNRO zullen ook gepresenteerd worden op de Panama Conferentie 2013 en de Onderwijs Research Dagen 2013.

Het Groot Nationaal Onderzoek

Het Groot Nationaal Rekenonderzoek is uitgevoerd in het kader van het Groot Nationaal Onderzoek, een initiatief van NTR, VPRO en NWO. Eerder werd binnen het GNO al emoties en slaap onderzocht. Momenteel is er een onderzoek naar stress gaande. Daarvoor zoekt het GNO nog deelnemers. Aanmelden kan via: www.wetenschap24.nl/programmas/grootnationaalonderzoek

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied) Geesteswetenschappen Toegepaste en Technische Wetenschappen Chemische Wetenschappen Technische Wetenschappen Natuurkunde NWO-breed Sociale en Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Exacte en Natuurwetenschappen

Speerpunt

Bevorderen van kennisbenutting (2011-2014)