Europa zet concrete stappen

24 juli 2012

Recent heeft Europa een aantal concrete stappen gezet om de Europese wetenschap te versterken. De Europese Commissie kondigde onder meer een call van 8,1 miljard binnen KP7 aan.

Op 9 juli heeft de Europese Commissie in het kader van het Zevende Kaderprogramma (KP7) de grootste serie oproepen ooit tot het indienen van voorstellen voor onderzoek aangekondigd. Dit is tevens de laatste oproep binnen KP7. In totaal wordt 8,1 miljard euro beschikbaar gesteld voor projecten om het concurrentievermogen van Europa te verbeteren, om kwesties op het gebied van de volksgezondheid en de bescherming van het milieu aan te pakken, en voor het vinden van nieuwe oplossingen voor uitdagingen zoals de toenemende verstedelijking en het beheer van afval. De oproepen zijn zowel gericht op innovatie als op een reeks maatschappelijke uitdagingen, en bouwen een brug naar het Horizon 2020 programma, dat het EU-onderzoek in de periode van 2014 tot 2020 zal financieren. Meer informatie

Richting ERA

Op 17 juli publiceerde de Europese Commissie richtlijnen voor het verder vormgeven van één markt voor onderzoek en innovatie in Europa: de European Research Area (ERA). De afspraken moeten het wetenschapsbeleid in de afzonderlijke landen versterken en nauwere samenwerking tussen landen mogelijk maken. Om ERA mogelijk te maken werden daarnaast met verschillende landelijke en overkoepelende organisaties Joint Statement and Memorandums of Understanding (MoUs) getekend. Onder die organisaties was ook Science Europe. Binnen Science Europe werken 50 onderzoeksfinanciers – waaronder NWO – en onderzoeksinstituten samen uit 25 verschillende landen. Samen beheren deze organisaties een budget van 30 miljard per jaar. Meer informatie

Open Access in Horizon 2020

In aansluiting op de ERA-bijeenkomst van 17 juli, maakte de Europese Commissie bekend dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 programma (KP8) Open Access zullen moeten worden vrijgegeven. De verplichting om de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek Open Access te verspreiden zullen alleen gelden voor publicaties. Rondom Open Access voor data zal de Commissie enkele experimenten starten waarbij commerciële belangen en/of privacy-kwesties in aanmerking worden genomen. Meer informatie

NWO en Europa

NWO is als nationale onderzoeksfinancier op verschillende niveaus betrokken bij het Europese wetenschaps- en innovatiebeleid. NWO is een actieve deelnemer aan KP7 door haar participatie in verschillende Europese overleggen en netwerken, en is samen met Agentschap NL nationaal contact point voor ERC (European Research Council). Daarnaast coördineert NWO de netwerken HERA (Humanities in the European Research Area) en NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). NWO zet zich in voor goede afstemming tussen het Nederlandse en het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen WOTRO Science for Global Development ZonMw (gebied)

Speerpunt

Internationaal samenwerken (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: