Athena-premie voor dr. Marleen Kamperman

19 november 2012

Dr. Marleen Kamperman ontvangt van NWO Chemische Wetenschappen de Athena-premie ter waarde van 100 duizend euro. De premie is gekoppeld aan haar vaste aanstelling als universitair docent aan de Wageningen Universiteit & Researchcentrum. Het is de vijfde keer dat NWO Chemische Wetenschappen (CW) de Athena-premie toekent.

NWO-CW wil met het Athena-programma de benoeming van talentvolle vrouwelijke onderzoekers op een vaste positie stimuleren. De premie is dan ook bestemd voor vrouwelijke wetenschappers die een Veni-subsidie bij NWO-CW hebben verworven en gedurende hun Veni-project een vaste aanstelling krijgen.

Kleefmiddelen uit de natuur

Dr. Kamperman ontving in 2010 een Veni-subsidie van CW. In haar Veni-project ontwikkelt zij nieuwe kleefmiddelen, geïnspireerd op de natuurlijke kleefsystemen van bijvoorbeeld gekko’s en vliegen. Deze diertjes produceren namelijk geen lijm om te kunnen kleven, maar hebben een ingewikkelde oppervlaktestructuur op hun pootjes. Het voordeel van deze kleefsystemen is dat ze meerdere malen gebruikt kunnen worden, en niet alleen goed plakken, maar ook makkelijk weer loslaten. Kamperman zal de toegekende Athena-premie gebruiken om met zelfassemblage van colloïden kleinere en complexere oppervlaktestructuren te ontwikkelen. Hierdoor lijkt de structuur meer op die van de gekkopootjes en zal de structuur beter plakken.

Vrouwen in de wetenschap

In Nederland is het percentage vrouwen werkzaam in de bèta en technische wetenschappen kleiner naarmate de positie hoger is. Zo zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de rangen van universitair docent (UD), universitair hoofddocent (UHD) en hoogleraar.

Met het succesvolle Aspasia-programma bevordert NWO de doorstroom van vrouwelijke Vidi- en Vici-laureaten naar UHD- en hoogleraarposities. NWO Chemische Wetenschappen vindt echter aanvullende actie nodig om te bewerkstelligen dat ook vrouwen uit de grote groep postdocs met een tijdelijke aanstelling, doorstromen naar een vaste wetenschappelijke positie in de chemie.

De Athena-premie

De CW Athena-premie is vernoemd naar de Griekse godin Athene, de godin van de wijsheid. Het bedrag van € 100.000,- wordt verstrekt voor een periode van maximaal drie jaar ten behoeve van het onderzoek van de Veni-laureaat.

----
Meer informatie bij:
- dr. Varsha Kapoerchan (NWO Chemische Wetenschappen)
- t: 070 349 44 42, womeninchemistry@nwo.nl

Bron: NWO