Vici voor 3 Exacte Wetenschappers

10 februari 2012

Van in totaal 19 aanvragen ingediend bij het NWO Exacte Wetenschappen zijn 3 exacte wetenschappers met een Vici-subsidie beloond. De onderzoekers krijgen elk maximaal 1.500.000 euro om in vijf jaar een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een hoogleraarspositie. De onderzoekslijn moet een structurele inbedding binnen de onderzoeksinstelling krijgen. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

De Vici-subsidie (voor zeer ervaren postdocs) is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren onderzoekers). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten. Meer informatie over de Vernieuwingsimpuls is te vinden op www.nwo.nl/vi.

Toekenningen
De toegekende Vici’'s binnen NWO Exacte Wetenschappen (alfabetisch op hoofdaanvrager) zijn:

De oorsprong van patronen
Prof.dr. G.J.B. (Jan Bouwe) van den Berg (VU)
In veel fysische en biologische systemen zie je uitgesproken patronen, bijvoorbeeld vingerafdrukken en zebrastrepen, maar ook chaotische gedrag, zoals turbulentie of hartritmestoornissen. Dit onderzoek combineert meetkundige technieken met computer simulaties om zulke patroonvorming en complexe dynamica wiskundig te begrijpen.

Op zoek naar een zusje van de Aarde
Dr. I.A.G. (Ignas) Snellen (UL)
Sterrenkundigen bestuderen planeten rond andere sterren dan de zon, met als doel te achterhalen uit wat voor gassen hun atmosferen zijn opgebouwd. Zijn er andere planeten zoals de Aarde, en komt daar mogelijk ook leven voor?

Grondslagen van de niet-parametrische Bayesiaanse statistiek
prof.dr. J.H. (Harry) van Zanten (TUE)
Bayesiaanse statistiek wordt op steeds grotere schaal gebruikt in allerlei complexe statistische problemen met hele grote aantallen onbekenden. Op dit moment is er nog weinig of geen fundamenteel begrip van de mogelijkheden en beperkingen van dit soort statistische procedures. In dit project wordt theorie ontwikkeld die het mogelijk maakt om optimale statistische procedures te ontwerpen en deugdelijke van ondeugdelijke procedures te onderscheiden.

Meer informatie:

  • •Jan Grimminck, Cluster Chemische & Exacte Wetenschappen
  • •t.: +31 (0)70 344 05 35, j.grimminck@nwo.nl

Bron: NWO