Toekeningen Investeringen NWO-middelgroot MaGW

5 maart 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma voor Investeringen NWO-middelgroot drie subsidies op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen toegekend. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

In totaal ontving NWO 94 uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 28 voorstellen gehonoreerd.

Met Investeringen NWO-middelgroot wil NWO investeringen in onderzoeksinfrastructuur aanmoedigen en steunen. NWO betaalt maximaal 75 procent van de kosten van de investeringen. De instelling waaraan het onderzoek wordt uitgevoerd, draagt minimaal 25 procent bij. De bijdrage van NWO varieert van 110.000 tot 1.500.000 euro.

De gehonoreerde projecten bij Maatschappij- en Gedragswetenschappen zijn:

 Van tweet naar stemming
Prof. dr. C.W.A.M. (Kees) Aarts, UT - Institute for Innovation and Governance Studies
Wat betekenen sociale media voor de politieke opvattingen van burgers? Om dit te onderzoeken zijn procedures en computerprogramma's nodig die communicatie via sociale media classificeren, coderen, en analyseren. In dit project worden die procedures en programma’s ontworpen en uitgeprobeerd.

 De code van het brein kraken
Prof. dr. R.G (Rainer) Goebel, UM - Department of Cognitive Neuroscience
Alle details van wat we zien en horen (bv. contouren, kleuren, toonhoogtes) zijn gecodeerd in de activiteit van de minuscule kolommen en lagen van onze hersenschors. In dit project wordt deze gedetailleerde hersencode met zeer sterke MRI-scanners uitgelezen.

 Integratie allochtone jongeren in Nederland
Prof. dr. F. (Frank) van Tubergen / dr. E. Jaspers, UU - Sociologie
Hoe verloopt de integratie van allochtone jongeren in Nederland? Waarom zijn sommige jongeren goed geïntegreerd en andere niet? Hoe groot is de sociaal-culturele en economische afstand tussen allochtone en autochtone jongeren? Deze vragen staan centraal in een grootschalige en langlopende dataverzameling onder jongeren.

Meer informatie

Bron: NWO