Sontvaart 18de eeuw nu online

22 mei 2012

Sinds 16 mei 2012 zijn de gegevens uit de Deense Sonttolregisters over de 18de eeuw online beschikbaar via de elektronische databank Sonttolregisters online. De databank is te raadplegen via de website www.soundtoll.nl. De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en de rest van Europa. De registers vormen de administratieve neerslag van de tol die de koning van Denemarken tot 1857 hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken die de Noordzee en Oostzee met elkaar verbindt. De gegevens over de 18de eeuw staan nu online. In de komende jaren zullen de gegevens van de complete Sonttolregisters online beschikbaar komen.

De Sonttolregisters zijn (met enige hiaten) bewaard gebleven voor de periode 1497 - 1857 en bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor onder meer de naam van de schipper, zijn woonplaats, de haven van vertrek, de samenstelling van de lading en vanaf 1660 ook de bestemming van het schip. Onder de schippers die door de Sont voeren, waren veel Nederlanders.

De Sonttolregisters – meer dan 700 dikke, handgeschreven, in leer gebonden delen – worden bewaard door het Rijksarchief in Kopenhagen. Doordat zij een enorme hoeveelheid gedetailleerde gegevens bevatten, vormen zij een moeilijk systematisch te raadplegen bron. Dankzij Sonttolregisters online worden zij voor iedereen gemakkelijk toegankelijk en kunnen zij eindelijk in hun volle omvang worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 Sonttolregisters online is een project van de Rijksuniversiteit Groningen en Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum te Leeuwarden, in samenwerking met het Rijksarchief te Kopenhagen. Het project wordt gesubsidieerd vanuit Investeringen NWO-groot.

Bron: NWO