Shell en NWO lanceren een nieuw initiatief in 'Computational sciences in energy research'

21 september 2012

Shell en NWO starten een gezamenlijke grootschalige publiek-private samenwerking op het gebied van fundamenteel energieonderzoek. Het gehele programma bevat onderzoeksprojecten voor 75 promotieplaatsen én een flinke investering in de Nederlandse kennisinfrastructuur, zoals tenure-track aanstellingen en nieuwe hardware bij Nederlandse universiteiten.

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) zal dit meerjarige initiatief uitvoeren binnen het raamwerk van de Nederlandse topsectoren en zal zich in eerste instantie richten op de topsectoren Energie en Chemie. Hoewel de samenwerking Shell-NWO in dit initiatief centraal staat worden andere bedrijven expliciet uitgenodigd om deel te nemen en hierin te investeren.

Shell zal circa 20 miljoen euro cash investeren, in te zetten voor de 75 promotieplaatsen aan de Nederlandse universiteiten. De investering van NWO zal circa 21 miljoen euro bedragen, waarmee het totale budget voor het programma tussen de 41-50 miljoen euro uitkomt, afhankelijk van de deelname van andere bedrijven. Het merendeel van Shell's investering behelst het programma 'Computational sciences in energy research', dat gerelateerd is aan thema's binnen de topsectoren Energie en Chemie. De rest van Shell's investering gaat naar twee andere programma's, namelijk 'Solar fuels' en 'Uncertainty reduction in smart energy grids'.

Een belangrijke drijfveer voor Shell om in dit initiatief te investeren, is dat het dit programma wil gebruiken om computational scientists te werven voor haar technologiecentrum in Bangalore, India. Bangalore zal voor Shell het wereldwijde centrum voor computational science worden. De 75 promotieplaatsen zijn voor afgestudeerden die interesse hebben om een carrière op te bouwen in het Shell Technology Centre in Bangalore.

Een sterke motivatie voor NWO om deel te nemen in dit initiatief is het verder versterken van de computational sciences in Nederland. Haar deelname omvat een grootschalige investering van circa 7 miljoen euro in de Nederlandse kennisinfrastructuur, bijvoorbeeld in nieuw personeel, zoals tenure-track aanstellingen en nieuwe hardware. Bij dit initiatief is een aantal NWO-divisies betrokken, namelijk de Stichting FOM, de gebieden Exacte Wetenschappen, Chemische Wetenschappen, Aard- en Levenswetenschappen en Technologiestichting STW. Deze brede samenwerking, die een aantal computational science disciplines beslaat, is bij uitstek in staat om dit vakgebied de broodnodige impuls te geven. Dit gecombineerde Shell-NWO initiatief zal ook de band tussen de Nederlandse en Indiase kennisgemeenschappen verder versterken.

Het programma 'Computational sciences in energy research' gaat op korte termijn van start met een call for proposals, georganiseerd door FOM.

..............................

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  • Shell, Wim van de Wiel
  • t.: +31 (0)70 377 87 50

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Aard- en Levenswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

Computational Science