NWO-instituten krijgen stempel 'excellent'

17 juli 2012

Alle acht NWO-instituten - ASTRON, CWI, NIOZ, NSCR, SRON, AMOLF, DIFFER en Nikhef - zijn door panels van internationale experts als excellent beoordeeld. Excellent is de hoogst haalbare kwalificatie. Uit de evaluaties over de periode 2005-2010 spreekt grote waardering voor het baanbrekende onderzoek, voor de nationale functie en faciliteiten van de instituten en voor de mondiale toppositie binnen hun wetenschappelijke veld. Door de internationale panels is expliciet het belang van blijvende steun van NWO aan de afzonderlijke instituten benadrukt.

Conform het vernieuwde Standaard Evaluatie Protocol (SEP) is meer aandacht besteed aan de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Uit de evaluaties blijkt dat die relevantie evident is en dat de instituten bij uitstek een broedplaats zijn voor innovatie en nieuwe technologie. Om te bevorderen dat kennis goed gebruikt wordt, kan de bestaande samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nog verder worden uitgebouwd. Om samenwerking en verdere ontwikkeling van de instituten te stimuleren heeft het Algemeen Bestuur van NWO een eenmalige bijdrage van 12 miljoen euro aan de instituten toegekend.

Teruglopend basisbudget

Ondanks de uitmuntende prestaties is door de daling en toenemende oormerking van NWO-budgetten een structurele bezuiniging op de vrije basisfinanciering van de instituten onafwendbaar. Vanaf 2013 ontvangen de instituten gezamenlijk per jaar 1,1 miljoen euro minder basisfinanciering van NWO. Voor het uitvoeren van de missie en nationale coördinerende rol zullen de instituten zich extra moeten inspannen voor het verwerven van additionele middelen via (inter)nationale competitie en verdere kostenreductie door strategische allianties moeten bewerkstelligen. NWO wil erop inzetten om samen met universitaire en private partners een langetermijnperspectief te creëren om de leidende internationale posities te kunnen behouden.

De instituten van NWO

De acht NWO-instituten zijn ieder een autoriteit op hun onderzoeksterrein en werken nauw samen met de verschillende Nederlandse universiteiten. AMOLF, DIFFER en Nikhef vallen onder het beheer van Stichting FOM. De NWO-instituten fungeren als nationale expertisecentra en onderscheiden zich door hun coördinerende en faciliterende functie in het Nederlandse onderzoeksveld. De NWO-instituten ontwikkelen en beheren gespecialiseerde onderzoeksfaciliteiten en bieden een thuisbasis voor onderzoek bij grootschalige internationale faciliteiten. Zij zorgen voor focus en massa op een aantal specifieke, vaak interdisciplinaire, wetenschapsvelden en waarborgen door langetermijninvesteringen continuïteit in de onderzoeksinfrastructuur. De evaluatierapporten zijn te bekijken via: www.nwo.nl/instituten

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

NWO-breed

Speerpunt

Nationale rol NWO-instituten

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: