NWO investeert 15,5 miljoen in nationale onderzoeksfaciliteiten

12 juni 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeert met het programma Investeringen NWO-groot 15,5 miljoen euro in grote apparaten, dataverzamelingen en software. Met dit programma financiert NWO grote wetenschappelijke projecten, waarbinnen wetenschappers uit heel Nederland samenwerken, vaak ook met internationale partners. De projecten betreffen onder andere het verzamelen van hersenweefsel voor onderzoek naar psychiatrische hersenziekten en de ontwikkeling van een neutronenmicroscoop die in hoge resolutie de positie en beweging van atomen en moleculen in beeld kan brengen.

Apparatuur, dataverzamelingen en software bekostigd door Investeringen NWO-groot versterken de mogelijkheden van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek en de mogelijkheden tot internationale samenwerking. De daarvoor benodigde investeringen lopen in de miljoenen en zijn daarom niet of slechts moeilijk te dragen door individuele instellingen. NWO selecteert op basis van wetenschappelijke kwaliteit, nationale functie en maatschappelijk belang de projecten die in aanmerking komen voor de Investeringen NWO-groot.

NWO ontving 28 aanvragen voor het programma Investeringen NWO-groot. De aanvragen zijn door een adviescommissie met wetenschappers uit verschillende disciplines beoordeeld. Zeven projecten hebben een subsidie ontvangen. De toegekende NWO-bijdrage varieert van 1,6 tot 3,5 miljoen euro. Onderaan dit bericht staat een alfabetische lijst met de gehonoreerde projecten en een indicatieve titel van het bijbehorend onderzoeksproject.

De volgende ronde Investeringen NWO-groot gaat naar verwachting in het najaar 2014 van start.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.


Bron: NWO

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: