Mozaïek-toekenningen bij MaGW

23 juli 2012

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twintig jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden financiering uit het programma Mozaïek toegekend. Hiervan zijn er vijf op het gebied van Maatschappij- en Gedragswetenschappen. De wetenschappers in de dop kunnen met deze subsidie vier jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren.

Elke kandidaat ontvangt 200.000 euro voor een promotieonderzoek aan een universiteit. De winnaars van een Mozaïeksubsidie zijn ambitieuze jonge wetenschappers. Veel van hen hebben al eerder prijzen gewonnen of hebben tijdens hun studie meegeschreven aan wetenschappelijke publicaties. Sommigen combineerden ook meerdere studies.

Laatste ronde Mozaïek

Het programma Mozaïek wordt gezamenlijk gefinancierd door NWO en het ministerie van OCW. In november 2011 heeft NWO besloten om het Mozaïek-programma stop te zetten. Deze ronde is de laatste ronde van Mozaïek. Met dit besluit komt NWO tegemoet aan het verzoek van het ministerie van OCW om prioriteitskeuzes te maken binnen de Talentlijn. Daarnaast is de aanpassing gevolg van de korting van 22 miljoen euro op het NWO-budget door het Rijk, ingaande per 2012. Deze korting loopt op tot 47 miljoen in 2018.

Hieronder vindt u een overzicht van toekenningen bij MaGW, gesorteerd op achternaam.

 Beschrijving van de opbouw van een staat door levensverhalen
A. (Arlinda) Rrustemi (v), UL – Politieke Wetenschappen
De wederopbouw van een staat beschrijft de inspanningen van de internationale gemeenschap om sociale en politieke structuren na conflicten te herbouwen. Dit onderzoek concentreert zich op de wederopbouw in Kosovo en Afghanistan. Het onderzoek introduceert een nieuw en meer lokaal perspectief door de levensverhalen van individuen te analyseren. Het openbaart aspecten en problemen van hun levens die tot dusver zijn weggelaten.

 Impact van kredietstatus van Europese overheden op interbancaire transacties
J. (Janko) Cizel (m), VU – Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde
Staatspapier van ontwikkelde landen werd tot aan de Europese schuldencrisis beschouwd als risicoloos. Met het voortduren van de crisis is dit beeld dramatisch veranderd. Naast investering van vermogen, worden overheidsobligaties op grote schaal gebruikt als onderpand bij interbancaire transacties. Het doel van dit onderzoek is het inventariseren van de impact van de verslechterende kredietstatus van Europese overheden op het functioneren van de interbancaire geldmarkt.

 De ander aanvoelen. Interculturele emotieherkenning en -interpretatie
P. (Pumin) Kommattam (m), UvA – Sociale Psychologie
Het herkennen en correct interpreteren van emoties is een cruciaal element in alledaagse sociale interacties, vooral in potentieel gevaarlijke situaties. Dit project zal onderzoeken of autochtone Nederlanders de emoties van leden van etnische minderheidsgroepen anders interpreteren dan ze bedoeld zijn.

 Terugdringen van academische achterstanden bij minderheden
M.M. (Mandy) Tjew A Sin (v), VU – Klinische Psychologie
Recent onderzoek heeft aangetoond dat het versterken van gevoelens van saamhorigheid leidt tot betere studieresultaten onder studenten van etnische minderheden. Het voorgestelde onderzoek zal online trainingen ontwikkelen die de psychologische weerbaarheid van studenten verhoogt tegen sociale afwijzing. Dit onderzoek kan helpen om academische achterstanden bij minderheden effectiever terug te dringen.

 Samenspel van innovatie- en concurrentiebeleid: tegenovergestelde middelen met hetzelfde doel
N. (Nahom) Tsehaye Tesfay (m), VU – Algemene en Ontwikkelingseconomie
Innovatie- en concurrentiebeleid, twee cruciale beleidsvormen, worden onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. Innovatiebeleid kan echter leiden tot een vermindering van de concurrentie en concurrentiebeleid kan leiden tot minder innovatie. Dit onderzoek beoogt te komen tot een optimaal samenspel tussen innovatie- en concurrentiebeleid, waarbij innovatie wordt bevorderd en concurrentie-verminderende strategieën worden vermeden.

Zie voor meer informatie het NWO-persbericht met alle Mozaïek-toekenningen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Mozaïek

Speerpunt

Talent