Miljoenenpremies naar 31 toponderzoekers

NWO kent prestigieuze Vici-beurzen toe

31 januari 2012

31 vooraanstaande wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Zij ontvangen een Vici uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland.

NWO selecteert de Vici-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatief karakter en wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en kennisbenutting. Het aanleveren van een paragraaf over kennisbenutting was tot nu toe niet verplicht. Vanaf 2012 moeten alle Vici-aanvragers een dergelijke paragraaf in hun voorstel opnemen.

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. De onderwerpen waarnaar de Vici-laureaten onderzoek gaan doen, zijn onder andere criminaliteit bij vrouwen, antibioticaresistentie van bacteriën, exoplaneten, hersenchirurgie en beloning van topmanagers.

Vici is, net zoals de andere subsidies uit de Vernieuwingsimpuls, bestemd voor vernieuwend en grensverleggend onderzoek. Met de premie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen. Hiermee is Vici niet alleen een impuls voor de onderzoekers die zelf een Vici krijgen, maar creëert NWO ook ruimte voor een groot aantal jonge onderzoekers.

Ga naar de alfabetische lijst met alle gehonoreerden en een korte beschrijving van hun onderzoeksprojecten.

Dit jaar schreven 236 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. 94 onderzoekers werden uitgenodigd om hun voorstel verder uit te werken. In totaal ontvangen nu 31 wetenschappers een Vici, daarmee krijgt 13 procent van de aanvragers een Vici toegekend. Het percentage goede voorstellen is echter veel hoger. Dat betekent dat NWO door beperkte middelen hele goede onderzoekers moet afwijzen.

De Vernieuwingsimpuls

Vici is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls, gericht op gevorderde onderzoekers. De andere twee zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vidi (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde

Programma

Vernieuwingsimpuls

Speerpunt

Investeren in talent en vrij onderzoek (2011-2014)

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar:

Contact

Coördinator Coördinator vi@nwo.nl