Matchmaking Events Creatieve Industrie succesvol verlopen!

27 april 2012

Het Kabinet heeft negen topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De Creatieve Industrie is daar één van. Voor de topsectoren zijn er topteams en innovatienetwerken opgezet, waarin ondernemers, wetenschappelijke onderzoekers en de overheid gezamenlijk aan de innovatieagenda'’s werken. In de innovatieagenda’'s worden onderzoeksthema’s en maatregelen beschreven waarmee de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt.

Om de wetenschap te koppelen aan de strategische onderzoeks- en innovatieagenda’'s zal NWO een substantiële bijdrage leveren aan het topsectorenbeleid. Voor de topsector Creatieve Industrie werkt NWO samen met TNO aan het opzetten van een Call for Proposals. De verwachting is dat deze call in juni wordt gepubliceerd.

Vooruitlopend op de Call for Proposals heeft NWO en TNO in samenwerking met de innovatienetwerken CINext, GATHER, Media & ICT de afgelopen weken een aantal Matchmaking Events georganiseerd. Uitgangspunt voor deze bijeenkomsten was het bij elkaar brengen van wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende vakgebieden; informatica, geesteswetenschappen, hersen- en cognitiewetenschappen, maatschappij en gedragswetenschappen, etc. en bedrijven die op zoek zijn naar  onderzoekers met als doel de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen om straks bij het openen van de Call for Proposals gezamenlijk onderzoeksvoorstellen in te kunnen dienen. De bijeenkomsten werden als zeer nuttig en informatief ervaren. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Creatieve industrie

Speerpunt

Thema: Creatieve industrie (2011-2014)