Kennisinstellingen en bedrijfsleven slaan handen ineen voor toekomst (kennis)economie

3 september 2012

Bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben in een manifest de handen ineen geslagen om te werken aan de toekomst van de Nederlandse (kennis)economie. Nederland heeft de ambitie om in de top 5 van de kenniseconomieën van de wereld te komen, maar zal structureel meer moeten investeren om deze positie te realiseren.

De aanpak richt zich op een combinatie van vrij en ongebonden onderzoek, dat altijd tot grote wetenschappelijke doorbraken en innovaties heeft geleid en toegepast onderzoek dat ondernemingen helpt te innoveren. Door samen met Europa op te trekken kan Nederland bovendien meer rendement halen uit de in Europa geïnvesteerde euro's.

Om de topvijfambitie te kunnen realiseren vinden de organisaties dat het nieuwe kabinet meer geld moet reserveren voor nieuwsgierigheidsgedreven (fundamenteel) onderzoek, op alle wetenschapsgebieden. Het is van essentieel belang dat de klap van het wegvallen van de FES-middelen wordt opgevangen door de middelen van de tweede geldstroom voor onderzoek te vergroten. Daarnaast is verruiming van de geldstroom voor toepassings- en praktijkgericht onderzoek nodig om de innovatiekracht van het bedrijfsleven versterken. De manifestpartijen roepen het nieuwe kabinet op het topsectorenbeleid voor een langere periode te garanderen en hiervoor extra geld te reserveren. Onderzoek en innovatie zijn de motor voor (toekomstige) economische welvaart en welzijn van Nederland.

Dat staat in een vandaag gelanceerd manifest van de voorzitters van de ondernemingsorganisaties en kennisinstellingen. Bedrijfsleven en kennisinstellingen begrijpen de huidige noodzaak van het terugdringen van het begrotingstekort maar geven aan dat investeringen in onderzoek en innovatie zich op de lange termijn terugverdienen. Zij roepen het nieuwe kabinet op om zodra dat kan het kennisinvesteringsniveau van Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen te volgen.


Bron: NWO