Impuls voor onderzoek Caraïbisch Nederland

Nieuw onderzoeksprogramma plus oprichting kenniscentrum op St. Eustatius

24 juli 2012

Een nieuw onderzoeksprogramma gaat het wetenschappelijk onderzoek in en over het Caraïbisch deel van Nederland stimuleren. Met dat doel heeft het Ministerie van OCW aan NWO in totaal € 12,5 miljoen beschikbaar gesteld, dat deels bestemd is voor de oprichting van een kenniscentrum op St. Eustatius. Dit initiatief biedt unieke kansen voor de Nederlandse wetenschap om zich op terreinen zoals tropische ecologie en biodiversiteit, vulkanologie en tsunami-onderzoek en Caraïbische archeologie verder te profileren.

Inhoud onderzoek

Het onderzoeksprogramma (€ 10 miljoen) en het kenniscentrum gaan zich voornamelijk richten op natuurwetenschappelijk onderzoek en daarnaast op onderzoek uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. Tot het beoogde natuurwetenschappelijk onderzoek behoren vulkanisme, aardbevingen en tsunami's, oceaanstromingen en hun invloed op het mondiale klimaat, biodiversiteit in zee en aan land, mariene tropische ecologie (tropische gemeenschappen van koralen en sponzen), en onderzoek naar duurzaam gebruik van energie, visserij en landbouw. Het geestes- en sociaalwetenschappelijke onderzoek richt zich specifiek op archeologie en sociale innovatie. Naar verwachting lanceert NWO nog dit jaar een eerste oproep voor de indiening van projectvoorstellen.

Kenniscentrum
Het multifunctionele kenniscentrum (€ 2,5 miljoen) komt op de Bovenwindse Eilanden, namelijk op St. Eustatius (Statia). Het eilandbestuur zelf draagt ook bij aan de realisatie van het Statia Multifunctioneel Kenniscentrum. Dit centrum gaat als basis voor onderzoek en monitoring in de regio dienen. Daarnaast zal het kenniscentrum een educatieve rol voor de lokale gemeenschap vervullen. Wetenschappers en studenten zullen er kunnen verblijven. Inhoudelijk is er een koppeling met het onderzoeksprogramma. Een van de overwegingen voor vestiging op Statia is de ligging van het eiland en het feit dat het gevarieerde landschap en de rijke geschiedenis van het eiland meerdere disciplines kan bedienen.

Motieven
Het ministerie wil met deze impuls voor de Caraïben wetenschappelijk onderzoek stimuleren en de samenwerking binnen de verschillenden onderdelen van het Koninkrijk versterken. Lokale instellingen worden bij het onderzoeksprogramma betrokken en dragen zo bij aan de opbouw van een wetenschappelijk netwerk op de Caraïben. NWO voorziet binnen dit programma zeer goede mogelijkheden en kansen voor wetenschappelijk hoogwaardig en maatschappelijk relevant onderzoek.

 Organisatie
Het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen wordt penvoerder van het programma en gaat samenwerken met andere NWO-gebieden binnen dit programma.

EustatiusEustatius

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Geesteswetenschappen

Programma

Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Water en klimaat (2011-2014)