Het Lorentz Center opent een tweede faciliteit – Oproep voor workshopvoorstellen

20 maart 2012

Het Lorentz Center breidt zijn activiteiten uit met een nieuwe, kleinere faciliteit speciaal voor workshops tot 25 deelnemers: het Lorentz Center@Snellius. In juli 2012 gaat de tweede faciliteit van start. Voorstellen voor workshops in een van beide Lorentz Center locaties kunnen worden ingediend met de eerstvolgende deadline: 15 mei 2012.

De bouwactiviteiten voor de uitbreiding van het Lorentz Center zijn begonnen. Vanaf medio 2012 zal het Lorentz Center actief zijn op twee locaties: de huidige Lorentz Center@Oort faciliteit en de nieuwe Lorentz Center@Snellius faciliteit, gelegen naast elkaar op de bètacampus van de universiteit Leiden. De nieuwe faciliteit betekent ook een uitbreiding van het Lorentz Center format omdat het Lorentz Center@Snellius is ontwikkeld voor groepen tot 25 deelnemers in plaats van de 55 deelnemers in het Lorentz Center@Oort.

Het Lorentz Center verzorgt en financiert internationale workshops in de bèta-wetenschappen. De workshops staan bekend als een, vaak zeldzame, mogelijkheid om wetenschappelijke diepgang te bereiken. De 5-daagse formule van de workshops, met veel tijd voor discussies en samenwerking, is met name waardevol gebleken voor het stimuleren van interdisciplinaire interacties, inclusief op onderwerpen op het grensvlak van de bètawetenschappen en de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en/of technologie.

De nieuwe Lorentz Center@Snellius-faciliteit is vooral geschikt voor kleine meer gespecialiseerde bijeenkomsten, bijvoorbeeld toegespitst op specifieke onderzoeksvragen of op brainstormsessies over nieuwe onderzoeksgebieden. Deelnemers kunnen actief samenwerken met gedeelde datasets of bij elkaar komen om een overzichtsartikel te schrijven of een boek te redigeren. De kleinschaligheid van het Lorentz Center@Snellius is speciaal ontwikkeld voor intensievere interactie tussen wetenschappers en om een open uitwisseling van ideeën te stimuleren. Met deze tweede faciliteit is het Lorentz Center ook weer open voor onderwijs- en consortiabijeenkomsten.

Het Lorentz Center nodigt de wetenschappelijke gemeenschap uit om ideeën in te dienen voor bijeenkomsten in zowel het nieuwe Lorentz Center@Snellius als in het bekende Lorentz Center@Oort. Zij juichen voorstellen voor workshops toe van elke wetenschapper –uit ieder land. De eerstkomende indiendatum is 15 mei 2012, voor workshops die plaatsvinden vóór september 2013.

Workshops worden zowel operationeel als financieel ondersteund door het Lorentz Center. Het Lorentz Center wordt gesubsidieerd door de Universiteit Leiden en door de Nederlandse wetenschappelijke organisaties NWO en FOM. De tweede faciliteit is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De opening van het Lorentz Center@Snellius wordt gevierd op 4 oktober 2012.

Voor informatie, inclusief indienprocedures: www.lorentzcenter.nl

Voor vragen en toetsen van workshopideeën: Dr. Henriette Jensenius (Science Planning and Evaluation), jensenius@lorentzcenter.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen Natuurkunde Technische Wetenschappen