2,5 miljoen voor een betere samenwerking op het spoor

25 oktober 2012

Hoe kan het spoor als geheel optimaal presteren? NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Technologiestichting STW en ProRail investeren 2,5 miljoen euro in vier promotieonderzoeksprojecten die op deze vraag ingaan.

Onderzocht wordt wat een optimale manier van samenwerken is tussen de partijen op het spoor, zodat het beheer van het spoor verbetert en het oplossen van verstoringen sneller plaatsvindt. Ook worden er vernieuwende methodes en hulpmiddelen ontwikkeld die hierbij ingezet kunnen worden.

De promotieonderzoeken zijn uitgevraagd door ProRail. Ze worden uitgevoerd in multidisciplinaire teams, waar de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, TU Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam en TU Delft aan deelnemen.

De vier projecten vallen binnen het researchthema Whole System Performance, dat samen met het researchthema Intelligent Rail Infrastructure (IRI) het onderzoeksprogramma ExploRail vormt. Dit voorjaar werden voor IRI vijf promotieonderzoeksprojecten geselecteerd die zich richten op de preventie van mankementen aan het spoor. Voor ExploRail is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar, die voor de helft wordt gedragen door ProRail. De andere helft komt voor rekening van STW en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

ExploRail is ingebed in het thema Verbinden van Duurzame Steden, een initiatief van NWO en Platform 31. Verbinden van Duurzame Steden gaat over actuele vraagstukken op het gebied van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van urbane gebieden in delta’s. Het thema sluit aan bij een van de door het kabinet aangewezen topsectoren, Logistiek.

Meer informatie over ExploRail:
Tjitske Bezema, tjitske.bezema@prorail.nl 
Marcus van leeuwen, m.vanleeuwen@nwo.nl

Nadere omschrijving van de vier geselecteerde onderzoeken

HMI-R enabling resilience to improve the capability to cope with calamities and disruptions (RAILROAD)
Coördinator: prof. dr. J.M.C. Schraagen
Een innovatieve werkwijze ontwikkelen die, met inzet van de kennis en vaardigheden van de betrokken professionals, bijdraagt aan het oplossen van storingen in het spoorverkeer: dat is het doel van dit project. Als essentieel hulpmiddel wordt hierbij een manier van informatiepresentatie ontwikkeld voor de gebruikers van de ICT-systemen, die hen in staat stelt sneller te reageren op verstoringen.  De onderzoekers maken gebruik van de cognitieve werkanalyse (CWA) en kijken naar zowel werkomgeving als sociale aspecten.

Managing Complex System Disruptions (MaCSyD)
Coördinator: prof. J.F.M. Koppenjan
Dit project richt zich op de communicatie en coördinatie binnen en rondom het Operationeel Controle Centrum Rail (OCCR). In het OCCR werkt ProRail met verschillende andere partijen 24 uur per dag samen om problemen in het spoorverkeer af te handelen? Centrale vraag die de onderzoekers gaan beantwoorden is: hoe kunnen verbeteringen in de coördinatie en communicatie binnen het OCCR en tussen het OCCR en de veelheid van partijen die bij de aanpak van verstoringen betrokken zijn, bijdragen aan het efficiënt oplossen van storingen?

Multi-Party Risk Management and Key Performance Indicator Design at the Whole System Level
Coördinator: prof. dr. Ir. B. De Schutter
Het doel van dit project is een nieuwe methodologie voor beheer van het spoor (asset management) te ontwikkelen. Doel van zo’n methodologie is om de veiligheid en beschikbaarheid van het spoor ook voor de lange termijn te garanderen en dit door te vertalen in de samenwerking en afspraken met de aannemers die het onderhoud uitvoeren.

Optimization for Conflicting Performance Requirements of Rail Operation and Maintenance
Coördinator: dr. ir. R.J.I. Basten
De diverse eisen die aan het spoor worden gesteld conflicteren soms met elkaar: onderhoudswerkzaamheden en het laten rijden van treinen strijden om de beperkte tijd en ruimte op het spoor. In dit project wordt uitgezocht hoe ProRail en haar ketenpartners hier optimaal mee om kunnen gaan. 

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Technische Wetenschappen

Programma

ExploRail

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014) Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014)