PROO-promovenda sleept award in de wacht

3 februari 2011

Dr. Nienke Moolenaar ontvangt de Emerald - EFMD Outstanding Doctoral Research Award 2010 in de categorie Educational Leadership en Strategy. De prijs bestaat uit 1.500 euro, een certificaat, en het vooruitzicht van een aanbieding van de publicatie in het Journal of Educational Administration. Zij promoveerde in juni 2010 aan de Universiteit van Amsterdam.

Nienke Moolenaar ontving de prijs voor haar proefschrift 'Ties with Potential: Nature, antecedents, and consequences of social networks in school teams', dat zij in juni 2010 cum laude verdedigde. Hierin onderzocht zij het belang van sociale relaties tussen leraren voor basisscholen, in termen van innovatie, vertrouwen, gedeelde besluitvorming en de prestaties van leerlingen. Daarnaast onderzocht zij hoe sociale netwerken worden gevormd door factoren als het schoolleiderschap en hulpvaardig gedrag van leerkrachten. Ze verrichtte haar onderzoek op 61 basisscholen in Nederland. Tijdens haar promotieonderzoek was Moolenaar ook enige tijd visiting scholar aan de University of California in San Diego, waar ze een deel van haar onderzoek uitvoerde op vijf Amerikaanse basisscholen.

Moolenaar werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Onderwijsorganisatie en -management (O & M) aan de Universiteit van Twente.

Het onderzoek 'Burgerschap en de creatie van sociaal kapitaal in schoolorganisaties' werd destijds gefinancierd door de Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO. De promotoren waren prof. dr. Sjoerd Karsten en prof. dr. Peter J. C. Sleegers.

Meer informatie over het onderzoek van Moolenaar is te vinden op: http://utwente.academia.edu/N ienkeMoolenaar en op
http://www.nwo.nl/nwohome .nsf/pages/NWOP_863BJA

De aankondiging van de 2010 Emerald  EFMD Outstanding Doctoral Research Award winnaars is te vinden op: http://www.emerald insight.com/research/awards/odra.htm  

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)