NWO steunt project voor open access-boeken

10 februari 2011

NWO investeert eenmalig 360.000 euro in het Nederlandse vervolg van het project OAPEN, Open Access in European Networks. Financiering van dit project past in het open access-beleid van NWO.

OAPEN is een Europees initiatief om boekpublicaties via open access voor iedereen toegankelijk te maken. Het project startte in 2008 en liep tot februari 2011. Het heeft inmiddels geleid tot meer dan 1000 open access-boeken die gepubliceerd zijn in de OAPEN-bibliotheek. OAPEN heeft daarvoor een uniek businessmodel ontwikkeld.

Nu stoppen met het Europese OAPEN-initiatief zou een verlies betekenen van de opgebouwde kennis over businessmodellen voor open access-publicaties. Daarom investeert NWO, met een eenmalige bijdrage van 360.000 euro, in een Nederlands vervolg dat tot doel heeft om de open access-publicaties van wetenschappelijke boeken verder te stimuleren. Ook zal OAPEN, samen met wetenschappelijke uitgevers het OAPEN-businessmodel in Nederland verder testen en ontwikkelen tot een duurzame variant.

De partners in het Nederlandse vervolg van OAPEN zijn de Amsterdam University Press, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, de KNAW en de Koninklijke Bibliotheek. Hiervoor wordt een stichting opgericht. Met de steun van NWO en de partners kan OAPEN in Nederland tenminste drie jaar worden voortgezet.

NWO en open access Wetenschappelijke publicaties zijn een bron van kennis. Publiek gefinancierd onderzoek moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Moeten betalen voor kennisname van onderzoeksresultaten acht NWO daarom niet juist. Open access publiceren moet de norm worden. NWO zet zich in voor het wereldwijd vergroten van het draagvlak voor het open access-businessmodel, waarbij niet de lezer maar de auteur betaalt voor de publicatie van artikelen. NWO heeft in 2010 vijf miljoen euro beschikbaar gesteld om open access te stimuleren.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

..............................

Meer informatie:

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Aard- en Levenswetenschappen Chemische Wetenschappen Exacte Wetenschappen Geesteswetenschappen Maatschappij- en Gedragswetenschappen ZonMw (gebied)

Programma

Stimuleringsfonds Open Access

Contact

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie, via +31 (0)70 344 07 29 of mail naar: