Twee Meervoud-toekenningen van Exacte Wetenschappen

9 december 2011

Dr. Clarisa Sánchez en dr. Maria Vlasiou hebben beiden een subsidie uit het NWO-programma Meervoud van Exacte Wetenschappen in de wacht gesleept. Deze onderzoekers hebben nu de garantie dat zij over enkele jaren doorstromen naar een (andere) wetenschappelijke positie binnen de universiteit en voor minimaal 0,8 fte worden opgenomen in de vaste formatie.

Het programma Meervoud (MEER Vrouwelijke Onderzoekers als UD) is bedoeld om de doorstroom van getalenteerde vrouwelijke postdocs naar hogere wetenschappelijke posities bevorderen. In totaal ontving NWO acht onderzoeksvoorstellen. Vanwege de hoge kwaliteit van de voorstellen heeft het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen besloten niet één maar twee aanvragen te honoreren. Het gaat om de volgende twee onderzoeksprojecten:

 Dr. Clarisa (C.I.) Sánchez (UMCR) - Toward an efficient training strategy of Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems
Computerondersteunde diagnose (CAD) is een belangrijk onderwerp van onderzoek in de medische beeldvorming. Ondanks de bewezen effectiviteit is ook bekend dat de prestaties van CAD in de praktijk vaak tegenvallen, omdat het systeem getraind is met data met net andere karakteristieken. Het doel van dit onderzoek is CAD-systemen te verbeteren met ‘active learning’, iets wat tot op heden nog niet is gedaan in de medische beeldvorming: de menselijke (medische) expert krijgt cases voorgelegd die door het systeem automatisch worden geselecteerd. Hierdoor helpt de expert het CAD systeem beter te leren welke patiënt karakteristieken belangrijk zijn voor de klinische praktijk. Of deze methode daadwerkelijk een beter CAD systeem zal opleveren, wordt onderzocht aan de hand van twee verschillende CAD-toepassingen: detectie van borstkanker in mammogrammen en de opsporing van longkanker in thorax CT-scans.

 Dr. Maria (M.) Vlasiou (TUE) - Layered queuing networks
Gelaagde netwerken komen dikwijls voor. Denk aan het downloaden van muziek, waarbij een gebruiker als klant nieuwe stukjes muziek afneemt (eerste laag), en tegelijkertijd al verworven stukjes doorgeeft aan andere gebruikers (tweede laag). In dit project worden nieuwe wiskundige methoden ontwikkeld die kwalitatief en kwantitatief inzicht geven in het gedrag van zulke gelaagde netwerken. Tot nu toe is daar nog weinig aandacht aan besteed binnen de analyse van wachtrijnetwerken. In dit project gebruikt de onderzoeker zowel exacte als asymptotische methoden.

 Meervoud
NWO Exacte Wetenschappen reikt sinds 2002 jaarlijks de Meervoud-subsidie uit. Met dit sterk competitieve programma willen de NWO-gebieden Exacte Wetenschappen en Aard- en Levenswetenschappen de doorstroom van getalenteerde vrouwelijke postdocs naar hogere wetenschappelijke posities bevorderen, zodat vrouwen daarin beter vertegenwoordigd zijn. Met de verkregen subsidie wordt een tijdelijke UD-positie gecreëerd, met die garantie dat de onderzoeker daarna doorstroomt naar een vaste UD-positie. MEERVOUD werd in 2010 positief geëvalueerd. 

Bron: NWO