Toekenningen Vernieuwingsimpuls Veni bij MaGW

19 oktober 2011

NWO heeft 159 jonge, recent gepromoveerde wetenschappers een zogeheten Veni-subsidie toegekend, waarvan 38 op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Hiermee kan de onderzoeker drie jaar lang onderzoek doen en ideeën ontwikkelen.

Hieronder vindt u een overzicht van toekenningen bij MaGW, gesorteerd op achternaam.

 De psychologische gevolgen van onbewust gedrag
Dr. M.A. (Marieke) Adriaanse (v) 1983, UU – Klinische en Gezondheidspsychologie
Veel gedrag ontstaat onbewust, waardoor we niet weten waarom we dit gedrag uitvoeren. De onderzoekers bestuderen de emotionele gevolgen van deze ontbrekende verklaring en de pogingen die mensen doen om hun onbewuste gedrag achteraf te verklaren.

 Politici en de media: wie leidt de dans?
Dr. W.H. (Wouter) van Atteveldt (m) VU – Communicatiewetenschappen
Politici hebben de media nodig om hun publiek te bereiken, terwijl journalisten de politici ook nodig hebben als bron van nieuws. Wie leidt deze dans: domineren media het politieke debat of zijn zij juist een speelbal in de handen van handige politici?

 Placebo-effecten van marketingacties
Dr. (Bram) van den Bergh (m) EUR - Marketing Management
Louter door het geloof dat dure producten beter zijn dan goedkope producten kan de waargenomen kwaliteit van eenzelfde product veranderen. Onderzoekers gaan na hoe lang zulke placebo-effecten van marketingacties standhouden doorheen de tijd.

 Ruiken aan overgewicht
Dr. S. (Sanne) Boesveldt (v) WUR – Humane Voeding
De geur van (vet in) voedsel speelt een belangrijke rol bij eetgedrag. In dit project wordt onderzocht in hoeverre de hersenen van mensen met overgewicht anders reageren op voedselgeuren. Aansluitend proberen de onderzoekers eetgedrag in slanke mensen te beïnvloeden, als model voor overeten.

 Deep recessions - Dynamic Multiple Thresholds with Endogeneity
Dr. O. (Otilia) Boldea (v) UvT - Econometrics
'This is not your father's recession'- Paul Krugman, 2009. The purpose of this project is to develop a statistical methodology for identifying and quantifying the key differences between the current recession and those in the recent past.

 Verankeren van duurzame diversiteit in organisaties
Dr. M.C.L. (Marieke) van den Brink (v) RU - Institute for Management Research
Diversiteitsbeleid in Nederlandse organisaties blijkt nauwelijks effectief op lange termijn. Dit onderzoek bouwt een theoretisch raamwerk rond organisatieverandering door het bestuderen van enkele succesvolle initiatieven. Welke strategieën, netwerken en bronnen gebruiken individuele veranderaars om hun eigen leerproces rond diversiteit duurzaam te verankeren in organisaties?

 Natuur 2.0
Dr. B.E. (Bram) Büscher (m) EUR - Institute of Social Studies
Om mensen te betrekken bij natuurbehoud wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van interactieve 'web 2.0' en sociale media. Mensen worden gestimuleerd om online natuur te 'creëren' en zo natuurbeschermingsorganisaties en hun interventies te steunen. Dit project onderzoekt het nieuwe fenomeen van Natuur 2.0 en hoe zich dit verhoudt tot lokaal natuurbeheer en ontwikkelingsvraagstukken in Zuidelijk Afrika.

 Informatievolgsysteem voor spiegelneuronen in het brein
Dr. E.S. (Emily) Cross (v) RU - Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour
Onze eigen lichamelijke ervaring faciliteert ons begrip van andermans acties. Maar hoe begrijpen we onbekende acties? Dit project toetst een herformulering van de theorie over spiegelneuronen om zo de interactie tussen actie en perceptie beter te kunnen verklaren.

 Balancing social and economic rights in the EU
Dr. M. (Mark) Dawson (m) UM - International and European Law
In recent years, EU law has faced increasing conflict between social rights - such as to universal healthcare and education - and economic rights, such as the free movement, in the EU, of goods, workers and services. This research project will examine how courts and policy-makers interact in balancing these rights.

 EU buitenlandse betrekkingen: invloed op de eigen huiskamer
Dr. C. (Christina) Eckes (v) UvA – Afdeling Internationaal en Europees Publiek Recht
De Europese Unie is steeds vaker een zelfstandige speler op het internationale toneel. Dit onderzoek kijkt naar de onbedoelde en indirecte effecten van dit optreden op haar fundamentele rechten, grondbeginselen en interne machtsverhoudingen.

 Changing climate – changing behavior
Dr. T. (Tatiana) Filatova, UT - CSTM
Chances of catastrophic floods increase dramatically with climate change, impacting people’s choices of where to live. To support policymaking, this project combines computer simulations of adaptive behavior in land markets with the observation of real human choices in risky situations.

 De grenzen van het onbewuste
Dr. S. (Simon) van Gaal (m) Neurospin Center - Neuroimaging Unit (Gif-sur-Yvette, Frankrijk)
In hoeverre beïnvloeden onbewuste processen ons gedrag en onze beslissingen? En wanneer spelen bewuste processen hierin een cruciale rol? Om deze vragen te beantwoorden gaan de onderzoekers op zoek naar de grenzen van onbewuste processen in het brein en in ons gedrag.

 Health and work, which policies work?
Dr. P. (Pilar) García-Gómez (v) EUR - Erasmus School of Economics
Several policies are in place in the EU to help the disabled to be employed. The researcher will investigate their success in achieving this goal with a specific focus on the last reforms implemented in the Netherlands.

 Bedreiging en conflict binnen managementteams
Dr. L.L. (Lindred) Greer (v) UvA – Arbeids- & Organisatiepsychologie
Teams met veel macht, zoals managementteams of taakgroepen van wereldleiders, hebben een enorm impact op de maatschappij. Echter, ze hebben vaak last van conflicten over macht. Dit onderzoek gaat na welk sociaalpsychologisch proces daar voor zorgt.

 Groen beleid voor de bouwsector
Dr. ir. J.J. (Jeroen) van der Heijden (m) TU Delft – Bestuurskunde
De bouwsector is één van de meest vervuilende industrieën die we kennen. Toch realiseren bouwbedrijven vrijwillig duurzame en 'groene' gebouwen zonder dat de overheid ze daartoe verplicht. Dit onderzoek gaat na waarom en hoe deze bedrijven dat doen.

 How reward guides vision
Dr. C. (Clayton) Hickey (m) VU - Cognitive Psychology
Vision is biased towards objects that have garnered reward in prior experience, suggesting that the neural systems that signal outcome can change the way the brain deals with visual input. This project will investigate the neurocognitive principles that underlie this interaction.

 Oorzaken en gevolgen van negatief interetnisch contact
Dr. E. (Eva) Jaspers, (v) UU
Wanneer verschillende groepen samenleven, vinden er altijd ook vervelende ontmoetingen plaats tussen de leden van die verschillende groepen. Dit project onderzoekt wie er meer kans loopt op dergelijke negatieve interetnische ervaringen en wat de consequenties zijn voor houdingen naar de andere groep. Bovendien wordt onderzocht of het effect van negatieve ervaringen afhankelijk is van de (diversiteit van de) context waarin deze plaatsvinden.

 Samenwerking in contracten
Dr. Y.P. (Peter) Kamminga (m) VU - Privaatrecht
Conflicten zijn een belangrijke oorzaak voor kostenoverschrijding en vertraging van infrastructuurprojecten. De sleutel voor succesvolle realisatie is een effectievere samenwerking tussen contractpartijen. De onderzoeker analyseert hoe contracten te ontwerpen die samenwerking beter ondersteunen dan de huidige generatie contracten.

 Vaderschap onder de loep.
Dr. R. (Renske) Keizer (v) EUR - Sociologie
Waardoor verschillen vaders in hun gedrag? En welke gevolgen hebben deze verschillen voor het welbevinden van alle familieleden? De onderzoeker tracht antwoorden op deze vragen te vinden door vaders en hun familieleden over tijd te volgen.

 Geheugendetectie in criminele netwerken
Dr. E.H. (Ewout) Meijer (m) UM - Forensische Psychologie
Hedendaagse veiligheidsrisico's komen vooral van groepen mensen, zoals terroristische netwerken of criminele organisaties. Dit onderzoek bekijkt of met behulp van metingen van lichamelijke reacties informatie uit zo'n groep kan worden gehaald. Denk hierbij aan informatie over een toekomstige terroristische aanslag.

 Learning in Networks
Dr. F. (Friederike) Mengel (v) UM - Economics
Economic decision makers interact in social networks. The researchers will study how people learn from each other and how they process information received from their social contacts.

 Slim staatsrecht
Dr. A.C.M. (Anne) Meuwese (v) UvT – Department of Public Law, Jurisprudence and Legal History
Om overheidsoptreden binnen bepaalde grenzen te houden, zijn we vaak geneigd om hiërarchische structuren te creëren, opgetuigd met bevoegdheden waarmee overheidsinstanties elkaar een halt kunnen toeroepen. Dit onderzoek bekijkt in hoeverre minder dwingende technieken die op inhoudelijke terreinen effectief zijn gebleken, een rol kunnen spelen bij het reguleren van het gedrag van de overheid.

 Experimenting with drugs: What do clinical trials do?
Dr. C.M. (Catherine) Montgomery (v) UvA - Antropologie
Scientific methods not only tell us about the world but also help to make a particular version of it. This research explores how this happens cross-culturally by studying the transnational 'doing' of clinical drug trials in Europe and Africa.

 Why large packages seem smaller
Dr. N. (Nailya) Ordabayeva (v) EUR - Marketing Management
Supersized packages lead us to consume more partly because we don't realize just how large these packages really are. The researchers will examine why large packages seem smaller and propose strategies to improve our package size perceptions and to prevent overconsumption.

 Hoe ons brein leert van beloning en straf
Dr. H.E.M. (Hanneke) den Ouden (v) RU - Donders Centrum voor Cognitieve Neurowetenschappen
Om ons flexibel aan te kunnen passen aan een steeds veranderende omgeving, moeten we leren van de negatieve en positieve consequenties van ons gedrag. Dit onderzoek verkent welke hersenverbindingen hierbij veranderen, en wat voor rol van de hersenstof dopamine hierin speelt.

 Ongelijke toegang tot gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
Dr. E. (Ellen) van de Poel (v) EUR - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
In ontwikkelingslanden is het voor arme mensen vaak erg moeilijk om toegang te krijgen tot gezondheidszorg wanneer zij met ziekte worden geconfronteerd. De onderzoekers ontwikkelen indicatoren van toegankelijkheid tot zorg, zodat de effectiviteit van beleidsprogramma’s goed opgevolgd kan worden.

 How people respond to absurdity
Dr. T.B. (Travis) Proulx (m) UvT
When people have experiences that don’t make sense, this provokes a unique feeling. In this project, we aim to explore the neurocognitive origins of this feeling. We also aim to identify the positive behaviours that may follow, like enhanced creativity.

 The consequences of fighting homegrown terrorism
Dr. F.P.S.M (Francesco) Ragazzi (m) UL – Political Science
The fight against terrorism is increasingly geared towards surveilling and curtailing Islamic 'radicalisation'. Beyond the question of their efficiency, what is the broader social and political impact of these policies? The project will compare the Netherlands, France and the United Kingdom.

 Nationale identiteit als sociaal bindmiddel?
Dr. T. (Tim) Reeskens (m) UvT – Departement Sociologie
De vrees leeft dat immigratie het sociale weefsel aantast. Dit project wil nagaan of een uitgesproken nationale identiteit kan bijdragen aan het versterken van zowel de sociale banden tussen mensen onderling als van de band tussen burgers en de staat.

 The constructive nature of hearing
Dr. L. (Lars) Riecke (m) UM - Cognitive Neuroscience
We can hear sounds as stable even they are briefly interrupted by louder sounds. This research project combines different imaging techniques to find out how the auditory system in the brain enables this robustness against noise.

 Bruggenbouwen tussen statistiek en inhoudelijk onderzoek
Dr. A.G.J. (Rens) van de Schoot (m) UU - Methode & Statistiek
Na een schokkende ervaring kan posttraumatische stress optreden. De onderzoekers bouwen een statistisch model om individuele ontwikkeling van deze slachtoffers over de tijd te modelleren. Hierbij zal zoveel mogelijk voorkennis worden meegenomen zodat de methode uitermate geschikt is voor kleine datasets.

 Nieuws, media, emoties en politieke participatie
Dr. A.R.T. (Andreas) Schuck (m) UvA – Communicatiewetenschap
De manier waarop de media nieuws over politiek brengen, kan de emoties van burgers beïnvloeden. Dit project onderzoekt welke emoties worden aangewakkerd door het politieke nieuws en in hoeverre dit effect heeft op de politieke participatie van burgers

 How to design effective and efficient law enforcement
Dr. D. (Dimiter) Toshkov (m) UL - Public Administration
The member states of the European Union (EU) often do not comply timely and properly with EU law. Enforcement in multi-level polities, such as the EU, is difficult. The research project aims to analyze theoretically the effects of different enforcement mechanisms, and to study the real-world workings of law implementation and enforcement in the EU.

 Making customary law work for women
Dr. J.M. (Janine) Ubink (v) UL - Rechten
Het gewoonterecht benadeelt vaak vrouwen ten opzichte van mannen. Maar hoe hervorm je een rechtssysteem dat ongeschreven is, en waar elke ouderling als rechter kan optreden? Dit onderzoek analyseert de aanpak van een groot rechtshervormingsprogramma in Rwanda en de impact daarvan op eigendomsrechten van vrouwen.

 Motivatie voor de maatschappij gemeten e
Dr. W.V. (Wouter) Vandenabeele (m) UU - Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) t
Werknemers in de publieke sector halen een belangrijk deel van hun arbeidsmotivatie uit de bijdrage die ze leveren aan de maatschappij. Deze studie onderzoekt hoe dit op een objectieve manier gemeten en vergeleken kan worden tussen verschillende sectoren en landen.

 Een wiskundige formule voor overeenstemming
Dr. M.J. (Matthijs) Warrens (m) UvT - MTO
Gewogen kappa is een populaire wiskundige formule om overeenstemming tussen twee beoordelaars uit te drukken in een getal. Meestal geeft gewogen kappa een hoog getal bij veel overeenstemming, maar soms ook niet. De onderzoeker gaat deze wiskundige formule systematisch bestuderen.

 Hoe veilig is de veilige haven?
Dr. M. (Michel) van der Wel (m) EUR – Erasmus School of Economics
Staatsobligaties van solide landen, zoals de Verenigde Staten, dienen als een veilige haven voor investeerders. Geheel risicovrij zijn deze staatsobligaties echter niet. Dit onderzoek komt met verbeteringen voor het meten van dit risico, wat tot op heden te wensen overlaat

 How to spend public funds more cost-effectively on unemployed workers
Dr. C. (Conny) Wunsch (v) VU
This project quantifies desired and undesired effects of policies targeted at unemployed workers. Both benefit payments and activation measures like training, job search assistance, wage subsidies as well as monitoring and sanctions are considered. Based on the results specific recommendations for policy makers to improve the cost-effectiveness of these policies are derived.

Zie voor meer informatie het NWO-persbericht met alle Veni-Toekenningen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Vernieuwingsimpuls