Selectie studies shortlist Veranderingsstudies

15 december 2011

Om een ontwikkeling in de samenleving in kaart te brengen is het nodig herhaaldelijk en over een lange periode te meten. Een kostbaar werk. Met het subsidie-instrument Veranderingsstudies wil het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen enkele academische studies die veranderingen meten tegemoet komen in de kosten voor het verzamelen van data. Na een selectieronde om te komen tot een shortlist zijn zes studies geselecteerd. De projectleiders van deze studies mogen in de periode 2012-2015 een definitieve aanvraag indienen.

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen is van plan om in de periode 2012-2015 een zestal langlopende studies of surveys te borgen voor de lange termijn. Het gaat om veranderingsstudies waarbij de continuïteit van groot wetenschappelijk en veelal ook maatschappelijk belang is. Middels een selectieronde heeft een internationale selectiecommissie in kaart gebracht wat de meest toonaangevende gevestigde universitaire veranderingsstudies op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen zijn. De onderstaande zes studies zijn geselecteerd en het Gebiedsbestuur heeft de projectleiders van deze studies een uitnodiging gestuurd om een definitieve aanvraag in te dienen:

  • Children of Immigrants Longitudinal Study Netherlands (CILSNL), projectleider prof. dr. F.A. van Tubergen;
  • DNB Household Survey, projectleider prof. dr. J.W.M. Das;
  • Longitudinal Ageing Study Amsterdam – LASA, projectleider dr. M.A. Huisman;
  • Nationaal Kiezersonderzoek – NKO, projectleider dr. H. van der Kolk;
  • Survey of Health, Ageing and retirement in Europe – SHARE, prof. dr. F.A. van der Duyn Schouten;
  • Tracking Adolescents' Individual Life Survey – TRAILS, projectleider prof. dr. D.R. Veenstra.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Veranderingsstudies