NWO biedt jong wetenschapstalent internationale ervaring

5 april 2011

29 jonge onderzoekers gaan met Rubicon naar het buitenland De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 29 jonge, veelbelovende onderzoekers financiering uit het programma Rubicon toegekend. Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. Ook haalt NWO met Rubicon talent uit het buitenland naar Nederland. Zo kan NWO de internationale mobiliteit van wetenschappelijk talent stimuleren.

De meeste jonge onderzoekers vertrekken naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Andere kandidaten gaan onderzoek doen in België, Duitsland, Estland en Finland. Een Amerikaanse, een Australische en een Nieuw-Zeelandse onderzoeker komen naar Nederland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun CV.

Rubicon is speciaal ingericht voor het behoud van jong talent voor de wetenschap. Het programma is bestemd voor jonge, veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten wordt verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap.

In totaal dienden 172 onderzoekers een aanvraag in, 29 van hen ontvangen nu een Rubicon. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming. Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen 55.000 euro. De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen.

De nu gehonoreerde Rubicononderzoekers gaan zich onder andere bezighouden met het geheim achter de strafschop, moleculaire harde schijven, samenwerkende vogels en boodschappen uit de oerknal. 

Extra cofinanciering uit Brussel

Uit de recente evaluatie (2010) van het programma Rubicon bleek onder andere dat er binnen de wetenschap behoefte is aan een programma dat jonge onderzoekers buitenlandervaring biedt. De toekomstige financiering van Rubicon is echter onzeker. Het ministerie van OCW heeft vooralsnog geen ruimte vrijgemaakt voor continuering van het programma. In 2011 zijn er voldoende middelen voor twee toekenningsrondes. Voor de rondes in 2010 en 2011 heeft NWO cofinanciering aangevraagd en ontvangen uit het 'Marie Curie Cofund Action' programma van de Europese Commissie. Deze Europese financiering is een eenmalige toekenning en geen structurele vervanging van het programmabudget. 

Rubicon

De naam van de subsidie komt van de rivier de Rubicon. Julius Caesar stak de rivier over voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon geldt als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Over NWO

NWO is de onafhankelijke nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks investeert NWO ruim 700 miljoen euro in toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur en instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Bron: NWO