Interactie tijdens Complexity Winter School

22 december 2011

Van 19 tot en met 23 december heeft de eerste Complexity Winter School plaatsgevonden. Tijdens deze week hebben onderzoekers, die de afgelopen maanden zijn gestart op een van de veertien Complexity-projecten, onderwijs gekregen van Dan Braha en Hiroki Sayama en lezingen gevolgd van Nederlandse complexiteitsonderzoekers.

Een groot deel van de Complexity-projectmedewerkers was de week voor kerst aanwezig. Zelfs vanuit de Complexity-Net projecten zijn enkele betrokken naar Zandvoort afgereisd om de lezingen op het gebied van Complexiteit bij te wonen. De achtergrond van de deelnemers was zeer gevarieerd, van biomedisch tot economisch. Juist binnen een multidisciplinair programma als Complexity ligt de kracht in de onderlinge kruisbestuiving. Het was goed te zien dat deze ook werkelijk plaatvond tijdens een gezamenlijke bijeenkomst.

De lezingen werden grotendeels verzorgd door het Dan Braha en Hiroki Sayama, beide autoriteiten op gebied van complexe systemen. Daarnaast zijn boeiende lezingen gegeven door onder andere Kees Stam, Rob de Boer en Peter Nijkamp.

Door de week heen hebben de deelnemers gewerkt aan de opzet van een paper. In multidisciplinaire groepjes van drie personen hebben de deelnemers hier gedurende de week aan gewerkt. Tijdens het diner met de Raad van Advies zijn de eerste resultaten gepresenteerd, maar het groepje dat het beste paper schrijft zal dit presenteren tijdens de KNAW-NWO bijeenkomst “Understanding and managing complex systems” op 5 maart 2012.

Gastheren tijdens de week waren Cars Homes, Otto Koppius en Jaap Kaandorp. Dankzij hun inspanningen is het programma Complexity erin geslaagd een boeiende week te organiseren voor haar onderzoekers. Tijdens de Winter School zijn opnamen gemaakt van de lezing van Cars Hommes voor het tv-programma Labyrint dat begin 2012 zal worden uitgezonden.

 

 

Bron: NWO