Dualisering HBO: te weinig samenhang tussen leren en werken

12 juli 2011

Dualisering in het Hoger Beroepsonderwijs - de combinatie van leren en werken - blijkt in de praktijk niet optimaal te werken. Er is te weinig samenhang tussen de school- en de werksituatie. Dat blijkt uit onderzoek van Marloes Reenalda van de Universiteit Twente. Reenalda promoveert op woensdag 13 juli aan de faculteit Gedragswetenschappen. Haar onderzoek is mede mogelijk gemaakt door NWO.

Sinds de jaren tachtig zijn er in het Hoger Beroepsonderwijs onder de noemer 'dualisering van het onderwijs' allerhande initiatieven gestart om werken en leren te combineren. Het idee erachter is theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen en de student beter op zijn toekomst voor te bereiden. Tot op heden is er nauwelijks onderzocht of dualisering hier ook daadwerkelijk in slaagt. Marloes Reenalda van de Universiteit Twente deed daarom onderzoek naar de effecten van dualisering in het HBO. In totaal werkten 23 hogescholen mee aan het onderzoek.

Onvoldoende samenhang

 

Uit het onderzoek van Reenalda komt naar voren dat de duale leeromgeving niet optimaal is. Leren op school en werken in de praktijk blijken gescheiden trajecten. De interactie tussen beide leeromgevingen is ineffectief en de samenwerking tussen school en werkplek is niet intensief. Reenalda: "De dominantie van de werkplek blijkt tijdens een leer-werkperiode bepalend voor de ontwikkeling van studenten, terwijl de school niet leidend is, maar aan de zijlijn blijft staan." De integratie van school en praktijk wordt hierdoor bemoeilijkt, de kans op leermogelijkheden op de werkplek neemt af en daarmee de mogelijkheid om kennis in de praktijk te kunnen toepassen.

Aanbevelingen

Willen (duale) opleidingen effectief zijn, dan zal volgens Reenalda meer evenwicht tussen school, werkplek en student moeten worden gevonden en zal het leer-werkproces in samenspraak moeten worden gestuurd en vormgegeven. Zowel de wijze van begeleiding, beoordeling als de overdracht van theoretische kennis en vakinhoud moeten hierin worden meegenomen. Deze samenwerking en integratie, met een leidende rol voor de onderwijsinstellingen, is cruciaal. Een herziening van het huidige duale onderwijs lijkt daarom nodig.

Cover Effecten Dualisering in het HBO

Reenalda voerde haar onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW. Haar onderzoek is medegefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Ze werd begeleid door prof. dr. Wim Nijhof en prof. dr. Loek Nieuwenhuis.

Meer informatie: Marloes Reenalda 053-489 5654, M.Reenalda@utwente.nl

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programma

Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

Speerpunt

Samenwerken in thema's (2011-2014)