Drie subsidierondes Verbinden van Duurzame Steden open voor aanvragen

15 juni 2011

Er zijn nieuwe subsidierondes van drie onderzoeksprogramma’s behorend bij het thema Verbinden van Duurzame Steden opengesteld voor aanvragen. De programma's waar het om gaat, zijn: Urban Regions in the Delta (URD), Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad (DBR) en Kennis voor Krachtige Steden (KKS). Hieronder een kort overzicht.

URD: Urban Regions in the Delta

 2e ronde – indienen mogelijk tot 8 september 2011, 12:00 uur 's middags
In URD wordt kennis ontwikkeld voor een duurzaam ruimtelijk beleid en voor integrale gebiedsontwikkeling in stedelijke netwerken. De tweede ronde is specifiek gericht op Europees vergelijkend onderzoek naar stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid.
Meer informatie en brochure

 KKS: Kennis voor Krachtige Steden
2e ronde – indienen mogelijk tot 14 november 2011, 12:00 uur 's middags
Het onderzoeksprogramma Kennis voor Krachtige Steden sluit aan bij de strategische vraagstukken en uitdagingen binnen de stedelijke praktijk. De tweede en laatste ronde richt zich specifiek op twee thema’s: de economische dynamiek van stedelijke regio’s en metropoolvorming, en de sociale dynamiek in steden. Op 21 juni 2011 vond een informatiebijeenkomst plaats over de tweede ronde.
Meer informatie en brochure

 DBR: Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad
3e ronde - – indienen mogelijk tot 8 september 2011, 12:00 uur 's middags
Dit onderzoeksprogramma draait om vraagstukken op het gebied van duurzame mobiliteit in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, energietransitie en klimaatverandering. De derde ronde heeft als thema 'Afstemming ruimtelijke ontwikkeling en bereikbaarheid'. Deze ronde maakt ook praktijkgericht onderzoek mogelijk, waarbij beoogd wordt onderzoek te laten plaatsvinden in een tweetal praktijkcasussen binnen de Noordvleugel (Groot Amsterdam) en de Zuidvleugel van de Randstad.
Meer informatie en brochure

Zie ook: Vier nieuwe subsidierondes Verbinden van Duurzame Steden

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Maatschappij- en Gedragswetenschappen Aard- en Levenswetenschappen

Programma

URD: Urban Regions in the Delta Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

Speerpunt

Thema: Verbinden van duurzame steden (2011-2014) Samenwerken in thema's (2011-2014)