Aanpassingen in de NWO-Talentlijn

18 november 2011

Het Algemeen Bestuur van NWO heeft besloten enkele aanpassingen te doen binnen de Talentlijn. Hiermee kan NWO de middelen voor de talentprogramma's effectiever en efficiënter inzetten. Onder de Talentlijn vallen alle NWO-brede programma's gericht op het stimuleren van talentvolle onderzoekers. Met de aanpassingen komt NWO tegemoet aan het verzoek van het ministerie van OCW om prioriteitskeuzes te maken binnen de Talentlijn. Daarnaast is de aanpassing gevolg van de korting van 22 miljoen euro op het NWO-budget door het Rijk, ingaande per 2012. Deze korting loopt op tot 47 miljoen in 2018.

Om de Talentlijn zo goed mogelijk in stand te houden, worden de noodzakelijke bezuinigingen vooral gerealiseerd in de programma's die gericht zijn op onderzoekers die nog niet gepromoveerd zijn. Het Graduate Programme, bedoeld als impuls voor onderzoeksscholen, zal geleidelijk worden omgevormd. Het programma Mozaïek, voor jonge allochtone wetenschappers, zal per 2013 worden beëindigd. Het programma Toptalent, bestemd voor promotieonderzoek (dit betreft niet het programma Onderzoekstalent van NWO-gebied MaGW), zal niet terugkeren.

Vernieuwingsimpuls

Het budget voor de succesvolle Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi en Vici) blijft in 2012 gehandhaafd op 150 miljoen euro. Het budget voor bevordering van de deelname van vrouwelijke kandidaten aan de Vernieuwingsimpuls via het Aspasia-programma, wordt teruggebracht van 4 miljoen naar 3,5 miljoen euro.  

Rubicon

NWO heeft besloten het Rubiconprogramma, financiering voor jonge onderzoekers om in het buitenland ervaring op te doen, in 2012 voort te zetten. Het is echter niet mogelijk het programma in zijn geheel in stand te houden. Vanaf 1 januari 2012 zal Rubicon daarom alleen toegankelijk zijn voor aanvragers die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie jaar verbonden zijn geweest aan een Nederlandse universiteit.

Bron: NWO