11,7 miljoen euro naar innovatief chemisch onderzoek

19 mei 2011

NWO Chemische Wetenschappen (CW) heeft vier onderzoeksgroepen een TOP-subsidie toegekend. De groepen zijn werkzaam over de volle breedte van het (bio)chemisch en chemisch-technologisch onderzoeksveld. Elke onderzoeksgroep krijgt maximaal 780.000 euro om haar onderzoekslijn te versterken en uit te breiden. Daarnaast kende CW 33 onderzoekers een ECHO-projectsubsidie toe van maximaal 260.000 euro om grensverleggend onderzoek te doen.

De TOP-subsidie is een onderdeel van de vrije competitie van het NWO-gebied Chemische Wetenschappen. Met deze subsidie kan de onderzoeksgroep in vijf jaar haar excellente, uitdagende en innovatieve onderzoekslijn versterken of uitbreiden. Deze ronde schreven 24 onderzoeksgroepen een aanvraag. Hieronder staat een beknopte beschrijving van twee van de vier toegekende aanvragen; de volledige lijst is te vinden via www.nwo.nl/cw/top.

It Takes Two to Tango - prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen (UU) Microporeuze katalysatormaterialen bezitten vaak twee groepen van actieve plaatsen, die samen nodig zijn om een chemische reactie te versnellen. Hun onderlinge synergie is evenwel slecht begrepen. In dit werk worden nieuwe spectroscopische methodieken ontwikkeld, die ons toelaten om fundamenteel inzicht te verwerven in het werkingsmechanisme van deze technologisch belangrijke katalysatoren.

De kristalstructuur van de adenosine A2A receptor: hoe nu verder? - prof. dr. A.P. IJzerman (UL) Veel geneesmiddelen werken omdat ze in het lichaam aangrijpen op zogenaamde receptoren. Tot voor kort was onbekend hoe die er precies uit zien, maar onlangs helderden we de structuur van één ervan op. Dat was razend lastig, en dat leidt weer tot allerlei vragen die we in dit project willen beantwoorden.

ECHO voor grensverleggend onderzoek van de toekomst

De ECHO-projectsubsidie (voor Excellent CHemisch Onderzoek) is de tweede subsidievorm binnen de vrije competitie van Chemische Wetenschappen. Deze subsidie schept ruimte voor creatief, grensverleggend onderzoek dat de basis kan zijn voor toekomstige wetenschappelijke thema's. Eind september 2010 dienden 158 onderzoekers een voorstel in. Hiervan werden 33 voorstellen gehonoreerd. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van twee toegekende aanvragen; de volledige lijst is te vinden via www.nwo.nl/cw/echo.

Nieuwe spintronica materialen - prof. dr. T.T.M. Palstra (RUG)
Spintronica is het gebruik maken van magnetisme voor electronische materialen in data-opslag en data–transport. Giant Magneto Resistance, GMR, heeft dataopslag op een harde schijf revolutionair geminiaturiseerd en is bekroond met een Nobelprijs. Dit onderzoek maakt GMR, dat berust op een device van drie laagjes, mogelijk met één materiaal.

Ontwikkeling van knipperlichteiwitten voor fluorescentie microscopie - dr. ir. M.A. Hink en prof. dr. Th.W.J. Gadella Jr (UvA)
In dit onderzoek worden lichtgevende eiwitten voor microscopie ontwikkeld, welke met behulp van
licht kunnen worden aan- en uitgeschakeld. Door deze eiwitten te koppelen aan cellulaire eiwitten kan het gedrag met geavanceerde microscopietechnieken in de levende cel worden bestudeerd.

Meer informatie:

- dr. M.M.E. (Margot) Snel
- t: 070 344 07 58
- m: topecho@nwo.nl
- w: www.nwo.nl/cw/echo en www.nwo.nl/cw/top

Bron: NWO