Eindconferentie over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

27
aug 2020

10 - 15 uur
Virtuele bijaankomst

Jongeren willen actief betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomst van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Als beleidsmakers, onderzoekers, vertegenwoordigers van NGO's en mensen uit de volksgezondheid - moeten we hun deelname versterken. Dit was de belangrijkste bevinding van onderzoek uitgevoerd door het NWO-WOTRO-programma voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek ondersteunde twaalf projecten in drie landen.

Onderzoekers uit Bangladesh, Burundi en Jordan zullen de conferentie bijwonen om:

  • Hun onderzoeksresultaten via documentaires en films op interactieve panelen te delen
  • De uitdagingen van het uitvoeren van onderzoek in moeilijke omgevingen zoals vluchtelingenkampen of met jonge meisjes te bespreken
  • De verbanden tussen SRGR en bredere ontwikkelingskwesties zoals economische kwetsbaarheid en inclusie te bespreken

Voorlopig programma

10:00-10:10 Welkom door Ministerie van Buitenlandse Zaken Share-Net en NWO-WOTRO

10:10-10:30 Programmavideo

10:30-11:30 Bangladesh het delen van resultaten en discussie over 'How to reach the hard-to-reach youth population in Bangladesh'

11:30-11:45 Pauze

11:45-12:45 Burundi het delen van resultaten en discussie over 'How do we address vulnerable youth and SRHR for empowerment?'

12:45-13:30 Pauze

13:30-14:30 Jordan het delen van resultaten en discussie over 'Raising community awareness on Sexual and Reproductive Health in  Jordan'

14:30-15:00 Laatste afsluitende interactieve sessie 'How does SRHR research contribute to policy and practice? What is the gap and what needs to be addressed?'

De voertaal is Engels

Meer informatie over het onderzoeksprogramma: www.nwo.nl/srhr

Register for the final SRHR conference

I would like to be notified on the outcomes of the meeting