Deadline Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs - derde ronde

10
mrt 2020

14:00 uur

De deadline voor de startaanvraag is 10 maart 2020, 14.00 uur. De deadline voor intentieverklaringen was 21 januari 2020, 14.00 uur.