Uitgesteld: Deadline SGW Open Competitie

9
jul 2020

14:00

De Open Competitie SGW stimuleert excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek binnen de sociale en geesteswetenschappen. Uitgewerkte aanvragen dienen vóór 9 juli 2020, 14:00 uur CEST, door NWO te zijn ontvangen.

Maatregelen NWO i.v.m. coronavirus

Door de uitbraak van het coronavirus kan NWO niet altijd voldoen aan haar uitgangspunten dat alle kandidaten dezelfde kans krijgen om hun aanvraag in te dienen, en dat wij, wanneer wij aanvragen beoordelen, wij erop kunnen vertrouwen dat dit correct gebeurt. Daarom heeft NWO een richtlijn opgesteld voor alle financieringsinstrumenten. Deze gaat uit van de informatie die tot op heden bekend is, en dat de geldende maatregelen (m.b.t. sluitingen van openbare gelegenheden en aanbevelingen m.b.t. minimaliseren van persoonlijk contact) op 6 april komen te vervallen. Wanneer de maatregelen worden verlengd zal deze richtlijn worden herzien.

Voor openstaande rondes (rondes waarvoor nog geen deadlines zijn gepasseerd) geldt:

- Rondes waarbij géén interactie met aanvragers meer is vereist vinden doorgang volgens planning. Commissievergaderingen worden via teleconference georganiseerd.

- Interviews die vóór 1 mei zijn gepland worden uitgesteld. Omdat het onzeker is dat de maatregelen worden opgeschort na 6 april worden interviews in de rest van april ook uitgesteld. Om onzekerheid voor aanvragers te beperken wordt ernaar gestreefd de interviews zo snel als mogelijk te laten plaatsvinden. Dat dat lastig wordt is duidelijk. Het bij elkaar krijgen van de commissies is niet zomaar op korte termijn te regelen.

- Voor schriftelijke interactie met aanvragers in lopende rondes worden de deadlines verruimd, omdat de huidige situatie ze mogelijk kan hinderen in het schrijven van een aanvraag.

- Voor weerwoorden wordt de termijn verdubbeld

- Voor rondes waarvoor de deadline voor vooraanmeldingen al is geweest, en waarvoor nu uitgewerkte aanvragen dienen te worden ingediend, wordt de deadline met een maand uitgesteld.

Zie voor uitgebreidere informatie www.nwo.nl/corona.