Deadline motivatieformulier Nationale Wetenschapsagenda - Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

24
mrt 2020

14:00 uur

Als het gaat om onderzoek en kennis naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaam, gezond en veilig voedsel is al veel kennis voorhanden en wordt al veel onderzoek uitgevoerd. Echter, de transitie van het Nederlandse voedselsysteem (in mondiale context) zelf staat nog in de kinderschoenen. De opgave vraagt om een interdisciplinaire aanpak met inzet van disciplines uit de levenswetenschappen, sociale/economische wetenschappen én menswetenschappen. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T.

Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door geïnteresseerde partijen was 12 september 2019, 14.00 uur CE(S)T.