Matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

24
mrt 2020


DeFabrique, Utrecht

Het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele domeinoverstijgende vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij. Op 24 maart organiseert de NWA een matchmakingsbijeenkomst voor onderzoekers en toezichthouders.

In de call for proposals die begin februari gepubliceerd zal worden staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

  • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
  • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
  • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot uit prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim vier miljoen euro beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

Wilt u geïnformeerd worden over de matchmakingsbijeenkomst, dan kunt u een e-mail sturen naar nwa-toezicht@nwo.nl.