Matchmaking & informatiebijeenkomst NWA Cybersecurity

Naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein

30
jan 2020

13:30 - 17:00
De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht

Op 30 januari 2020 organiseert NWO een matchmakingsevenement naar aanleiding van de call for proposals Cybersecurity – naar een veilig en betrouwbaar digitaal domein.


De bijeenkomst is bedoeld voor mogelijke toekomstige aanvragers, private en publieke onderzoekspartners, non-profitorganisaties en beleidsmedewerkers die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij vraagstukken omtrent cybersecurity en governance. Naast informatieverstrekking over deze nieuwe call is het doel van de bijeenkomst het bij elkaar brengen en verbinden van onderzoekers van kennisinstellingen en mogelijke private en/of publieke partners. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u meer informatie over de call en de voorwaarden.

De bijeenkomst zal van 14.00 (inloop vanaf 13.30) tot 17.00 plaats vinden in De Zilveren Vosch, Plompetorengracht 3, Utrecht.


Aanmelden Matchmaking & informatiebijeenkomst NWA Cybersecurity

Geslacht *
  • Anders:
Naar welke thematafel op 30 januari gaat uw interesse uit?
(gelieve minimaal 2 keuzes te maken)
Op welke thema’s uit de call overweegt u een (onderzoeks)samenwerking op te zetten?
Tijdens de pauze is er de mogelijkheid om een korte (2-5 min) pitch te verzorgen. Wilt u zich hiervoor aanmelden? Zo ja, dan ontvangen wij graag alvast een korte toelichting van uw pitch.