Lustrum-editie internationale conferentie Nieuwe Businessmodellen

1
jul 2020
-
2
jul 2020


Radboud Universiteit, Nijmegen

Op 1 en 2 juli 2020 zal de lustrum-editie van de internationale conferentie over duurzame business modellen plaatsvinden op de Radboud Universiteit te Nijmegen. Wetenschappers uit het NWO onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen zullen er hun onderzoeksresultaten presenteren. Internationale onderzoekers actief op het gebied van duurzame businessmodellen zullen eveneens hun werk presenteren. Deadline voor het insturen van abstracts is 1 maart 2020.

Banner NBM@Nijmegen2020

De voorbereidingen voor de Lustrum-editie van de internationale conferentie over Nieuwe Business Modellen (NBM2020) zijn in volle gang. NWO is officieel samenwerkingspartner van NBM@Nijmegen2020 vanuit het NWO onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen. De vijfde editie van deze internationale conferentie zal zich richten op duurzame, circulaire en inclusieve businessmodellen.

Tijdig aanmelden

Voor onderzoekers actief op het gebied van duurzame business modellen biedt NBM@Nijmegen2020 een unieke kans om werk te presenteren. Abstracts kunnen worden ingediend tot uiterlijk 1 maart 2020 via de site van NBM@Nijmegen2020. Onderzoekers en geïnteresseerden die de conferentie als publiek willen bijwonen worden eveneens van harte uitgenodigd. Aanmelden kan via de website van NBM. Wees er tijdig bij want er zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar.

Website NBM

Achtergrond van de conferentie NBM2020

De maatschappij staat voor een breed spectrum aan urgente en complexe duurzaamheidsvraagstukken (ecologisch, sociaal, cultureel, etc) welke o.a. zijn beschreven in de UN ‘Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling’ en de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s). De SDG’s roepen overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld op om de wereld te transformeren tot een meer duurzame plek. Voor bedrijven is het niet meer de vraag of ze voor meer dan enkel financieel gewin moeten gaan, maar hoe ze verschillende waarden kunnen integreren met oog voor o.a. ecologisch en maatschappelijke belang. De vraag is hoe dat te vertalen naar nieuwe vormen van waarde creatie. Wat betekent dat voor businessmodellen als het gaat om o.a. impact, circulariteit en de rol van data. Na eerdere conferenties in Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije en Duitsland strijkt NBM in 2020 neer in Nijmegen. NBM@Nijmegen2020 zal zich richten op duurzame, circulaire en inclusieve businessmodellen.

Achtergrond van het NWO programma Duurzame businessmodellen

In het NWO onderzoeksprogramma Duurzame Businessmodellen I en II werden consortia gefinancierd om interessante en vernieuwende concepten op het gebied van duurzame businessmodellen uit te werken en te realiseren en om de adoptie en succeskans van duurzame businessmodellen te vergroten.

Het doel van het DBM onderzoeksprogramma is het verdiepen van wetenschappelijke kennis over duurzame businessmodellen en tegelijkertijd te werken aan directe toepassing van de ontwikkelde kennis bij bedrijven. Uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor maatschappelijke en economische impact en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Contact

Anthony Gadsdon Anthony Gadsdon +31 (0)70 3494276 a.gadsdon@nwo.nl